Euroopan Unionin vaalit ovat kevätkesän ehkä merkittävin poliittinen tapahtuma. Euroopan Attac-verkosto kampanjoi vaalien yhteydessä pyrkien painostamaan Euroopan Unionia kehittämään yhteistä verotusta. Oheisena versiomme kampanjamainoksesta. Se julkaistaan mm. Voima-lehdessä.

Toisenlainen maailma on mahdollinen!

Lity mukaan oikeudenmukaisemman ja tasapuolisemman globalisaation polesta.

www.attac.fi/jaseneksi

EU:sta edelläkäviä kansainvälisessä verotuksessa

Eurooppalaisia ratkaisu a kansainväliseen verovälttelyn

Ongelma: Erilaisia finanssitransaktioveroja on jo käytössä yhdeksässã EU-maassa. Veroprosenteissa on kuitenkin paljon maahan ja arvopaperityyppiin littyvää vaihtelua, mikä kannustaa sirtämään kaupankäyntiä sinne missã veroaste on alhaisin.

Ratkaisu: Yhtenaistämällä verotusta eurooppalaisella finanssitransaktioverolla veroshoppailu saadaan suitsittua. Veroprosentti voisi olla 0,5 % osakkeiden, velkakirjojen ja valuuttojen myynnistä, ja 0,1 % johdannaisten tapauksessa.

Ongelma: Globaalisti miljardooreillä veroaste on 0 %–0,5 % varallisuudesta, koska iso osa heidän tuloistaan ohjataan kirjelaatikkoyhtiöihin. Jos miljardöörejä onnistuttaisiin verottamaan 2 % veroasteella, saataisiin 250 miljardia dollaria kerättyä vuosittain. Tällä saataisin katettua jo puolet köyhien maiden tarvitsemasta ilmastorahoituksesta.

Ratkaisu: Otetaan käyttöön eurooppalainen varallisuusvero joka etenisi progressivisesti 0,5 prosentista 20 prosenttin.

Ongelma: Yritysten toimiessa globaalisti, verovälttelyn estäminen kansallisesti – vaikkakin tärkeää – ei yksinään riitä. Tarvitaan verovälttelyn suitsimista myos EU- ja globaalitasolla. Vuoden 2022 aikana yritykset sirsivät ulkomaille kirjaamistaan voitoistaan 35 prosenttia veroparatiiseihin, eli non 1 biljoonaa dollaria. Kansainvälisten suuryritysten 15 % minimiverolaissa on porsaanreikiä jotka mahdollistavat alemman verotuksen.

Ratkaisu: Monikansallisten vritysten minimiverolain vahvistaminen. Voittoja koskeva verotus olisi progressivinen 20 prosentista 40 prosenttin. Minimiverolaissa olevat putteet tulee korjata.

www.attac.fi

Julkaisulle on lupa.