keskiviikko, 18 toukokuun, 2022

Leena Eräsaari: Sosiologit tutkivat työttömien omia kertomuksia

Sosiologit ja sisarukset Sari ja Lena Näre ovat keränneet kirjoituksia työttömyydestä ja kirjoittaneet niistä kirjan Työttömyys sattuu. Tulkinta- ja kirjoittamispuolesta on vastannut pääasiassa Sari, ideoinnista ja keruusta Lena. Kirjoitukset...

Päivi Uljas: Missä on keskustelu Nato-jäsenyyden vakavista uhista?

1. Suomen eduskunta on hakemassa Nato-jäsenyyttä nopeutetulla menettelyllä. Suomalaiset ovat olleet hyvästä syystä järkyttyneitä ja pelästyneitä, koska Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Nato-liittoutuman kannattajat käyttävät tilannetta...

Risto Alapuro: Perestroika, nykypäivän Venäjä ja demokratisoituminen

(Artikkeli on alun perin julkaistu Historian ja yhteiskuntaopin opettajaliiton jäsenlehti Kleion numerossa 4/2021.) Yli kolme vuosikymmentä on kulunut perestroikasta Neuvostoliitossa. Venäjä on vaipumassa yhä syvemmälle...

Heikki Hiilamo: Hyvinvointitalous Naurussa

Maailmanpankki jakaa 189 jäsenmaataan henkeä kohden lasketun bruttokansantuotteen perusteella neljään eri kategoriaan. Luokittelu vaikuttaa muun muassa lainoihin, kehitysapuun ja kansainvälisen kaupan tullietuuksiin. Olemme tottuneet arvioimaan...

Teppo Eskelinen: Ilmastonmuutos, kansalaisfoorumit ja demokratian reunaehdot

Elokapinan vaatimus kansalaisfoorumien perustamisesta osoittaa, ettei hätätilan tunteen ja demokratian kehittämisen tarvitse olla ristiriidassa. Ilmastoliike Elokapina on saanut viime aikoina paljon näkyvyyttä, erityisesti suurempien protestiensa...

Marjatta Bardy: Uusi normaali elämän turvaamiseksi

                Niin kuin tuleva kypsyy menneessä niin lahoaa mennyt tulevaan                            ...

Petra Berg: Myytit energiamurroksessa: ajattomien mytologioiden voima suomalaisessa energia-agorassa

Energiamurros kohti nollapäästöistä, kestävää yhteiskuntaa vaatii kokonaisten sosioteknisten markkinointijärjestelmien siirtymistä uusiin ajattelu- ja toimintatapoihin. Tämä muutos kattaa niin yksittäiset toimijat, instituutiot kuin teknologiat. Länsimaisten yhteiskuntien...

Marja Jylhä: Vanhuspalvelujen puutteet syövät luottamusta yhteiskuntaan – miten vastaavat hallitus ja sote-alueet?

Tuoreen kyselytutkimuksen1 mukaan 65–84-vuotiaista suomalaisista vain joka viides (21%) luottaa siihen, että Suomessa saa tarvitessaan ympärivuorokautista hoitoa.  Kotihoidon saamiseen luottaa 39 %. Terveyspalveluihin uskotaan...

Päivi Ahonen: Arkea ja sattumuksia monien kulttuurien Aasiassa

Kun asuu ja tekee työtä vieraissa kulttuureissa, tulee eteen kiinnostavia ja välillä myös hämmentäviä tilanteita. Olen työskennellyt kehitysyhteistyötehtävissä Suomessa ja eri puolilla maailmaa lähes 30...

Nato-jäsenyyden vastustajia kaksi kertaa enemmän kuin kannattajia

Vain 24 prosenttia kannattaa Nato-jäsenyyttä, mitä voi pitää yllättävän vähäisenä määränä. Peräti 51 prosenttia ei halua Suomen liittyvän Naton jäseneksi, ilmenee tässä joulukuun alussa...

Heikki Patomäki: Venäjän ehdotus sopimukseksi Naton kanssa: kuinka ylittää konflikti?

Läntisessä mediassa puhutaan Venäjän tiukoista vaatimuksista tai jopa uhkavaatimuksesta. Venäläinen media kuvailee samaa asiaa Venäjän ulkoministeriön ehdotukseksi turvallisuusjärjestelyistä. Kielenkäyttö paitsi kuvastaa eroja niin on...

Matti Tuomala: Miten ilmastotoimien taakanjako saadaan oikeudenmukaiseksi?

Tuotanto ja kulutus tuottavat hiilidioksidipäästöjä, jotka kumuloituvat ilmakehään saaden aikaan lämpötilan kohoamisen. Kohonnut lämpötila taas vaikuttaa negatiivisesti ihmisten tuotanto- ja kulutusmahdollisuuksiin ja edelleen heidän...

LUONTO

HYVINVOINTIVALTIO

POLITIIKKA

KULTTUURI

TALOUS