tiistai, 27 heinäkuun, 2021

Ikkunoiden varjostaminen ulkopuolelta auttaisi viilentämään myös Suomessa

Monissa lämpimissä maissa on perinteisesti asetettu ikkunoiden ulkopuolelle luukkuja tai sälerullaimia, jotka laitetaan varjostamaan kuumina päivinä. Vaikka Suomessa ei ole tällaista rakennusperinnettä, niin siitä...

Elokapinassa rohkeaa ja väkivallatonta aktivismia

Yli 200 Elokapinan aktivistia pysäytti liikenteen 17.–20. kesäkuuta leiriytymällä ensin eduskuntatalon edessä ja sitten Unioninkadulla. Lähes 30 asteen helteestä huolimatta he jatkoivat aktivismiaan neljän...

Yli 130 järjestöä: Uusi Etyk-henkinen huippukokous järjestettävä 2025

(Julkaisemme lyhennettynä vetoomuksen Suomen, Ruotsin, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan, Puolan, Saksan, Tanskan, Viron ja Venäjän hallituksille ja eduskunnille.) Me allekirjoittaneet yli 130 kansalaisjärjestöä Pohjoismaista ja Itämeren alueen...

Raportti: HX-hävittäjähanke vaarantaa Suomen turvallisuutta

Juuri ilmestyneessä erinomaisessa raportissa yli 30 asiantuntijaa tuo esiin uusien hävittäjien HX-hankintaprosessin kriittisiä pisteitä, puutteita ja vaaroja. Sitä lukiessa ei voi kuin ihmetellä, miksi...

Johanna Perkiö esittelee tuoretta väitöskirjaansa perustulosta Suomen politiikassa

Väitöskirjassani olen tutkinut suomalaisten puolueiden käymää keskustelua perustulon ideasta, sekä eri toimijoiden ehdottamia malleja perustulon toteutukseen. Olen käyttänyt tutkimukseni aineistona eduskunnan täysistuntokeskusteluja, puolueiden tekemiä...

Seppo Koskinen: Miksi yli 80-vuotiaat eivät ole mukana vaalikyselyissä?

Helsingin Sanomat ja Yle teettävät vaalien alla useita tutkimuksia eri puolueiden kannatuksesta. Tutkimuksiin kutsutaan satunnaisotos 18–79-vuotiaita Suomen asukkaita. Vaaleissa saavat kuitenkin äänestää myös 80 vuotta...

Päivi Uljas: Yleissitovan työehtosopimusjärjestelmän hajoaminen on uhka hyvinvointivaltiollemme

Ay-liikkeen esivaiheissa teollistuvassa Euroopassa käsityöläispajojen työntekijät pyrkivät yhdessä sopimaan taksan, jonka alle ei työskennellä ja pyrkivät myös levittämään sen ensin omalle paikkakunnalleen ja sitten...

Tatu Leskinen: Etätyö yleistyi eniten aloilla ja alueilla, joilla sitä ennen tehtiin vähiten

Säännöllisesti kotona työskennelleiden osuus nousi jo yli 50 prosenttiin valtio­sektorilla, jossa työskenneltiin jo ennen koronaa selvästi eniten etänä. Etätyö lähes kaksin­kertaistui vuonna 2020. Suurin osa...

Timo Harjuniemi: Yhteiskunnalliset jaot eivät kulje sukupolvien välillä vaan niiden halki

Moni tarkastelee politiikkaa ja taloutta sukupolvien välisen kamppailun kenttänä. Yhtäällä ovat hyvinvointivaltion kultakauden ja rivakan talouskasvun vaurastuttamat boomerit ja toisaalla millenniaalirukat, joiden odotushorisonttia sävyttävät...

Kerstin Söderholm: Yli 450 järjestöä vaatii päättäjiä hylkäämään EU-Mercosur-sopimuksen

Euroopan komissio yrittää parhaillaan raivata esteet EU:n kautta aikojen suurimman kauppasopimuksen, EU-Mercosur-sopimuksen hyväksymisen tieltä. Kansalaisyhteiskunnan paineen takia jotkut EU:n jäsenmaat – kuten Itävalta, Ranska, Belgia...

Marjut Pietiläinen: Suomalaisnuoret muuttavat omilleen eurooppalaisittain varhain

Suomessa nuoret naiset lähtevät lapsuudenkodistaan selvästi nuoria miehiä aikaisemmin, eikä sukupuolten välinen ero ole viime vuosina juuri pienentynyt. Nuorten miesten omilleen muuttamista viivästyttää osaltaan...

Mari Aaltonen: Ympärivuorokautisen hoidon supistaminen on vähentänyt hoitoa sitä kipeimmin tarvitsevilta

Kaikkein vanhimpien eli yli 90-vuotiaiden viimeisinä elinvuosina ympärivuorokautisessa hoidossa vietetty aika on kutistunut samalla kun kotona vietettyjen päivien määrä on kasvanut. Muutos on huomattava...

Pertti Taskinen: Työn puute on lisääntynyt niin Suomessa kuin muuallakin

Työttömyyden lisäksi koronakriisi on pahentanut piilotyöttömien, enemmän työtunteja haluavien osa-aikaisten ja muidenkin työtä etsivien tilannetta. Työn puutteesta kärsivien EU-maiden kärkipäähän ovat heti suurtyöttömyys­maiden jälkeen...

Anu Kantola: Mitä suurempi ongelma, sitä pienempiä tekoja se vaatii

Politiikassa isot muutokset toteutetaan tyypillisesti vasta vasta sitten, kun jokin poliittisesti ja taloudellisesti vahva ryhmä on konkreettisesti uhattuna. Todellisen muutoksen sankarit jäävätkin usein näkymättömiin....

Kyyrä, Pirttilä & Ravaska: Suomalainen hyvinvointivaltio onnistui hyvin pehmentämään koronakriisin vaikutuksia pienituloisuuteen ja eriarvoisuuteen

Tilannehuoneen ajantasaisen aineiston perusteella olemme voineet seurata koronapandemian ja rajoitustoimien vaikutuksia erilaisten työntekijöiden ja yritysten tilanteeseen. Mutta millainen vaikutus koronakriisillä on ollut käytettävissä oleviin...

Mihin kohtiin demokratia–fasismi -akselilla Jussi Halla-ahon näkökulmat sijoittuvat?

Toimittaja Lauri Nurmen tekemä Jussi Halla-ahon epävirallinen elämäkerta -teos auttaa syvemmin ymmärtämään perussuomalaisten puheenjohtajan poliittisia päämääriä. Tuskinpa kovin moni edes tietää, kuinka tiiviit kytkökset Jussi...

Lääkärijärjestöt julistavat ilmastohätätilan

Maapallomme ekokriisi uhkaa suoraan ihmisen terveyttä. Lääkärikunta näkee uhan niin suureksi, että nopeat yhteiskunnalliset muutokset ovat välttämättömiä. Tieteellinen näyttö ongelmien laajuudesta on riittävää, ja...

Jukka Peltokoski & Johanna Perkiö: Perustulo kaikkiin EU-maihin

Käynnissä on EU-maiden yhteinen kansalaisaloite perustulon toteuttamiseksi. Jokaisen parempaa sosiaaliturvaa kannattavan suomalaisen kannattaa allekirjoittaa aloite. Koronakriisi on nostanut perustulokeskustelun jälleen pintaan eri puolilla Eurooppaa. Kriisi osoitti...

Laura Savolainen: Roskauutisten tunnelogiikka

Kuten Sonia Livingstone (2019) huomauttaa, näkemys mediayleisöistä vaihtelee syklisesti. Uudet, voimakkaat mediateknologiat ja -muodot ovat aina herättäneet huolta yleisöistä herkkäuskoisena massana. Kun pelot ajan...

Minna Halme & Lassi Linnanen: Suuret tuloerot heikentävät talouskasvua

Suomen talouseliitillä ja poliittisella johdolla on puoluekannasta riippumatta yksi yhteinen tavoite: talouskasvu. Siihen liittyy kuvitelma, että rikkaiden jatkuva rikastuminen edistää talouskasvua ja että eriarvoistuminen...

Kimmo Haapakangas: Nuorten rikollisuus on laskussa – mutta pieni joukko nuorista tekee yhä enemmän ja vakavampia rikoksia

Rikoksiin syylliseksi epäiltyjen nuorten määrä on pääosin pienentynyt koko 2010-luvun ajan, samoin nuorten osuus kaikista tuomituista. Tilastojen perusteella rikollisuus keskittyykin aiempaa pienempään joukkoon nuoria,...

Sirpa Kurppa: Peltohiili ilmastonlämpenemisen hidastamiskeinona

Viljelysmaahan sitoutuvan (pelto)hiilen lisäämistä on eri tahoilla esitetty merkittäväksi keinoksi hidastaa tai jopa estää ilmaston lämpenemistä. Tässä artikkelissa kerrotaan peltohiilestä ja sen vaikuttavuudesta Suomessa...

Ari Helo: Yhdysvalloissa demokraattien vaarana on ohittaa katastrofaalinen yhteiskuntakehitys

Tulevissa Yhdysvaltain presidentin ja kongressin vaaleissa ei ole kysymys nykyisestä presidentti Donald Trumpista, vaan Yhdysvaltain katastrofaalisen yhteiskuntakehityksen tulevasta suunnasta. Ymmärtääkseen vaaliasetelmaa ja sisällissodan partaalle...

Olli Tammilehto: David Graeber 1961–2020

David Graeber menehtyi syyskuun alussa matkallaan Venetsiassa. Hän oli tämän vuosisadan merkittävimpiä antropologeja. Hän toimi muun muassa London School of Economics -yliopiston antropologian professorina....

Aiheutuisiko Hornetien muutaman vuoden lisäajasta 2,4 vai 0,2 miljardin euron lisäkustannukset?

Hornet-hävittäjien eliniän pidentäminen muutamalla vuodella aiheuttaisi liian korkeat eli noin 1,2 miljardin euron kustannukset, arvioi Ilmavoimat vuonna 2014. Koska selvitys julistettiin salaiseksi, ei sen...

Esa Karonen: Kuka kuuluu keskiluokkaan? Keskiluokka tilastoissa

Keskiluokasta puhutaan paljon, mutta harvemmin keskustellaan siitä, mitä keskiluokalla tarkoitetaan. Keskiluokka on mahdollista määritellä esimerkiksi tulotason, ammattiaseman tai koulutustason kautta. Käytetyillä määritelmillä on väliä,...

Eveliina Heinäluoma & Erkki Tuomioja: Suomen on liityttävä ydinaseet kieltävään sopimukseen

26 syyskuuta on YK:n kansainvälinen ydinaseiden täydellisen poistamisen päivä. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ydinaseiden uhkista ihmiskunnalle ja rohkaista hallituksia ja kansalaisyhteiskuntaa toimiin mahdollisen...

Ari Ojapelto: Suomalaisetko maailman onnellisin kansa?

Suomi on maailman onnellisin maa jo kolmannen kerran peräkkäin käy ilmi YK:n onnellisuusraportista. Onnellisuusraportti ”The World Happiness Report” perustuu vuosina 2017–2019 tehtyjen kyselyjen keskiarvoon....

Antoiko ministeri Kaikkonen luvan USAn ja Britannian sotajoukoille liikkua Suomen Lapissa?

Puolustusministeri Antti Kaikkonen allekirjoitti puolustusyhteistyö aiesopimuksen Norjan ja Ruotsin kanssa 23.9. Sotilaallista yhteistyötä merkittävästi voimistavassa sopimuksessa jostakin syystä mainitaan Kalotin alue ja todetaan, että...

LUONTO

HYVINVOINTIVALTIO

POLITIIKKA

KULTTUURI

TALOUS