Eveliina Heinäluoma & Erkki Tuomioja: Suomen on liityttävä ydinaseet kieltävään sopimukseen

Yhdysvaltain Titan 2 -ohjus laukaistuna ohjussiilosta. Kuvalähde: Wikipedia. Alkuperäinen lähde: USAF - U.S. Air Force photo in: U. S. Air Force Space and Missile History Office

26 syyskuuta on YK:n kansainvälinen ydinaseiden täydellisen poistamisen päivä. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ydinaseiden uhkista ihmiskunnalle ja rohkaista hallituksia ja kansalaisyhteiskuntaa toimiin mahdollisen ydinsodan ehkäisemiseksi ja ydinaseiden hävittämiseksi.

Suomi kannattaa ydinaseetonta maailmaa ja kuuluu ydinaseiden leviämistä estävään ydinsulkusopimukseen. Sopimus myös velvoitti ydinasevaltioita toimimaan ydinaseriisunnan toteuttamiseksi, mutta tämä on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi.

Turhautuminen ydinaseriisunnan etenemättömyyteen laittoi liikkeelle neuvottelut, jotka johtivat YK:n ydinasekieltosopimukseen. Sopimus kieltää valtioita kehittämästä, testaamasta, tuottamasta, valmistamasta, kuljettamasta, omistamasta ja varastoimasta ydinaseita tai uhkaamasta niillä. Se kieltää myös ydinaseiden sijoittamisen valtion alueelle sekä kenenkään auttamisen, rohkaisemisen ja aikaan saattamisen näihin toimiin.

YK:n ydinasekieltosopimus hyväksyttiin 7. heinäkuuta 2017, ja sen on tähän mennessä allekirjoittanut 84 valtiota ja ratifioinut 45 valtiota. Sopimus tulee voimaan, kun 50 valtiota on sen ratifioinut, ja tämä tapahtunee vielä tämän syksyn aikana. Suomi ei vielä ole mukana sopimuksessa. Nyt on Suomella mahdollista toimia vaa’ankieliasemassa, olla rohkea edelläkävijä ja näyttää niin muille Pohjoismaille kuin EU-maillekin esimerkkiä liittymällä sopimukseen ja muuttaa puheet teoiksi.

Eduskuntapuolueistamme kolme esitti jo ennen vaaleja Suomen liittymistä sopimukseen. Sopimukseen liittymisellä on vahva kansan tuki. ICAN Finlandin Kantar oy:llä syksyllä 2019 teettämän mielipidekyselyn mukaan 87 prosenttia suomalaisista kannattaa ydinaseiden täydellistä kieltämistä ja 84 prosenttia katsoo, että Suomen pitäisi allekirjoittaa ydinasekieltosopimus.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on pitänyt tärkeänä, että Suomi jatkaa ydinasekieltosopimuksen sisällön analysointia ja vertailua muihin keskeisiin sektorin aloitteisiin sekä seuraa aktiivisesti sopimuksen voimaansaattamisprosessin etenemistä. Nyt on aika siirtyä seurannasta tekoihin.

Suomen tulee esittää YK:ssa ja Euroopan unionissa kaikkien ydinaseita omaavien valtioiden aloittavan neuvottelut ydinaseiden määrän vähentämiseksi ja uhkaavan uuden varustelukilpailun estämiseksi, sekä tukea tavoitetta täydellisestä ydinasekiellosta liittymällä YK:n ydinasekieltosopimukseen. Lopullisena tavoitteena tulee olla ydinaseeton maailma.

Eveliina Heinäluoma

Erkki Tuomioja

kansanedustajia (sd), Helsinki

  • (Artikkeli on julkaistu aikaisemmin Helsingin Sanomissa mielipidekirjoituksena 26.9.)