HALLITUKSEN SUURHANKE PARANTAA 300 MILJOONALLA PERUS- JA VARHAISKASVATUKSEN LAATUA

Valtioneuvostossa, Oikeus oppia -työpaja 20.11.2019. Kuva: ©Aapo Riihimäki/Valtioneuvoston kanslia.

Hallituksen 300 miljoonan euron panostuksella on opetusministeri Li Anderssonin mukaan tarkoitus kaventaa suuriksi revenneitä oppimiseroja perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä ehkäistä alueellista eriarvoistumiskehitystä.

Ryhmäkokoja pienennetään perusopetuksessa ja lähikouluperiaatetta suositaan Oikeus oppia -hankkeessa.

Erityisasiantuntija Pauliina Viitamies kiittää ministeriä kentän opettajien ja OAJ:n aidosta kuulemisesta lukuisissa eri tapaamisissa.

– Erityisen suuri ilonaihe ovat panostukset ryhmäkokojen pienentämiseen, Viitamies sanoo. (OAJ, 26.11.) 

OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton pitää erinomaisena, että oppimisen tuen mallia kehitetään myös varhaiskasvatuksessa.

– Kun varhaiskasvatuksen laatuun ja johtamiseen panostetaan ja työn tekemisen edellytykset ovat kunnossa, myös alan vetovoima kasvaa, Sutton sanoo. (OAJ, 26.11.) 

Oppimiserot Suomessa ovat kasvaneet ja perhetausta vaikuttaa Anderssonin mukaan aikaisempaa enemmän lasten oppimistuloksiin. Muutos huonompaan suuntaan on tapahtunut nopeasti ja Suomessa tyttöjen ja poikien oppimiserot ovat OECD-maiden suurimpia. (KU, 26.11. )

– Laatu- ja tasa-arvo-ohjelman tavoitteena on varmistaa, että suomalainen peruskoulu onnistuu jatkossakin tärkeimmässä tehtävässään, eli takaamaan jokaiselle lapselle yhdenvertaisen oikeuden oppia, sanoo Andersson. (OAJ, 26.11.)

  • Mikael Kallavuo