Kerstin Söderholm: Yli 450 järjestöä vaatii päättäjiä hylkäämään EU-Mercosur-sopimuksen

Euroopan komissio yrittää parhaillaan raivata esteet EU:n kautta aikojen suurimman kauppasopimuksen, EU-Mercosur-sopimuksen hyväksymisen tieltä.

Kansalaisyhteiskunnan paineen takia jotkut EU:n jäsenmaat – kuten Itävalta, Ranska, Belgia ja Luxemburg – sekä Euroopan parlamentti ovat ilmaisseet huolensa EU-Mercosur-sopimuksen vaikutuksista. Vastatakseen esille nousseisiin huoliin Euroopan komissio käy nyt neuvotteluja Mercosur-maiden kanssa “ratifiointia edeltävien edellytysten täyttymisestä“, jotka saattavat johtaa lisäpöytäkirjan aikaansaamiseen.

Yli 450 kansalaisjärjestöä eri puolilta Eurooppaa ja Etelä-Amerikkaa ovat vastanneet tähän yhdistämällä voimansa ja muodostamalla koalition EU-Mercosur-sopimuksen pysäyttämiseksi.

Järjestöt katsovat, että EU-Mercosur -sopimus edustaa vanhentunutta 1900-luvun kauppapolitiikan mallia, josta on tullut uhka planeetalle, koska se palvelee suuryhtiöiden etuja maapallon kantokyvyn kustannuksella ja tuottaa kestämätöntä sosiaalista eriarvoisuutta.

Sopimus tuhoaisi toimeentulomahdollisuuksia sekä Euroopassa että Etelä-Amerikassa, mikä osuisi kipeästi perheviljelijöihin ja työntekijöihin. Sopimus uhkaa välittömästi Mercosur-maiden teollisia työpaikkoja lisätessään saastuttavien autojen tuontia vastineeksi maataloustuotteiden viennistä. Sopimus vahvistaisi siten Etelä-Amerikan talouksien polkuriippuvuutta halpojen raaka-aineiden viennistä, jonka vuoksi tuhotaan elintärkeitä luonnonvaroja – sen sijaan, että sopimuksella edistettäisiin terveitä, monipuolisia ja kestäviä talouksia.

Koalition kannanotto julkistettiin virallisesti eilen 15.3. uudella kampanjasivustolla. Sivusto tarjoaa keskitetysti tietoa EU-Mercosur-sopimuksesta ja informaatiota toimista, joihin ihmiset voivat ryhtyä sopimuksen pysäyttämiseksi.

Kannanoton julkistamisen yhteydessä pidetyssä lehdistötilaisuudessa Gabriel Casnati, joka edusti Brasilian julkisen sektorin työntekijöitä, kommentoi komission yritystä neuvotella lisäpöytäkirja sopimuksen pelastamiseksi: ”Meidän kokemuksemme perustella ei ole minkäänlaisia takeita siitä, että ylimääräisten liitteiden tai lisäpöytäkirjojen avulla todellisuudessa voitaisiin suojella ympäristöä ja ihmisoikeuksia”.

Sopimuksen eduista Mercosur-maille Casnati totesi: ”Kokemuksemme mukaan investointien lisääntyminen koskee ainoastaan saastuttavaa teollisuutta. Tämä ei ole talouden uudistamista! Ennustettu kasvu on merkityksetöntä, alle 1%:n! Me tulisimme menettämään teollisuuden työpaikkoja.”

Järjestöjen kannanotto suomeksi: http://www.vapaakauppa.fi/stop-eu-mercosur-koalition-kannanotto/

Lisätietoja:

Kerstin Söderholm, TTIP-verkosto, kerstin.soderholm@saunalahti.fi, +358 503567305

Agnese Marcon, Eurogroup for Animals, a.marcon@eurogroupforanimals.org,
+32 456 078 038

TTIP-verkosto
ttipinfo@riseup.net
twitter.com/ttipinfo
facebook.com/ttipinfo