Lääkärijärjestöt julistavat ilmastohätätilan

Kuvituskuva; Camilo Jimenez, Unsplash.

Maapallomme ekokriisi uhkaa suoraan ihmisen terveyttä. Lääkärikunta näkee uhan niin suureksi, että nopeat yhteiskunnalliset muutokset ovat välttämättömiä. Tieteellinen näyttö ongelmien laajuudesta on riittävää, ja tehokkaita keinoja tilanteen korjaamiseen on jo olemassa. Tutkimuksen avulla tulee jatkuvasti kehittää vaikuttavampia keinoja. Vaadimme päättäjiltä aktiivisia toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Luonnonvarojen kestämätön käyttö, ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden romahtaminen ovat merkittäviä terveysuhkia ja vaikuttavat ihmislajin tulevaisuuteen. Ilman hyvinvoivaa maapalloa meillä ja tulevilla sukupolvilla ei ole mahdollisuutta elää hyvää ja turvallista elämää.

Maailmanlaajuinen ympäristökriisi vaikuttaa jo nyt merkittävästi ihmisten terveyteen eri puolilla maailmaa. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen lisäävät myös uusien pandemioiden riskiä. Ilmaston lämpenemisestä johtuva kuivuuden lisääntyminen ja merenpinnan nousu kaventavat ihmisten elinalueita ja johtavat ilmastopakolaisuuteen. Osa maapallosta muuttuu elinkelvottomaksi tulevina vuosikymmeninä, jos ilmaston lämpenemistä ja luonnonvarojen ylikulutusta ei saada hallintaan. Tämä heijastuu myös Suomeen ja Eurooppaan.

Ympäristökriisi on monitahoinen, viheliäinen ongelma, jossa olemme yhtä aikaa sekä kärsijöinä että aiheuttajina. Hyvinvointiyhteiskuntamme on rakennettu uusiutumattomia luonnonvaroja vapaasti hyödyntämällä, mutta elintasomme ylläpito ei jatkossa ole mahdollista ylikulutuksen avulla. Terveydenhuoltosektori kuormittaa omalta osaltaan toiminnallaan maapalloa ja käyttää luonnonvaroja. Tunnustamme lääkäreinä oman vastuumme ja haluamme olla osa ratkaisua.

Vetoamme myös terveydenhuollon ammattilaisiin ja organisaatioiden päättäjiin aktiivisen kestävyystyön käynnistämiseksi. Esitämme, että jokaisessa terveydenhuollon yksikössä otetaan ekologinen kestävyys osaksi käytännön toimintaa.

Suomessa on vakaa ja vauras yhteiskunta, minkä vuoksi meillä on mahdollisuus ja vastuu toimia kestävyyskysymysten ratkaisuissa edelläkävijänä. Koronapandemian ei tule hidastaa vaan vauhdittaa ratkaisuja.

Nyt tarvitaan päätöksiä ja tekoja, joilla ohjataan koko yhteiskunta kestävään toimintaan. Meillä ja lapsillamme on vain yksi maapallo. Terveytemme ja elämämme on sen hyvinvoinnista riippuvainen. Maailman Lääkäriliiton (World Medical Association) tavoin julistamme ilmastohätätilan. Vetoamme lääkäreinä valtakunnan päättäjiin ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi alle kahteen asteeseen ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Pyydämme, että teette kaikki ne vaikeat ja epämieluisat päätökset, joita tarvitaan siirryttäessä kohti kestävää yhteiskuntaa.

Suomen Lääkäriliitto
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry
Nuorten Lääkärien Yhdistys ry
Nuorten Hammaslääkärien Yhdistys ry
Finska Läkaresällskapet rf
Suomen Hammaslääkäriliitto
Suomen Yleislääkärit GPF ry
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry – SELY
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry
Elokapina Lääkärit

Lisätietoja:

Suomen Lääkäriliitto: Johtaja Heikki Pärnänen, heikki.parnanen@laakariliitto.fi, 040 5465316, 11.1.alk. terveyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus, mervi.kattelus@laakariliitto.fi, 0505415784
Suomen Hammaslääkäriliitto: Henna Virtomaa, henna.virtomaa@hammaslaakariliitto.fi, 09 6220 2535
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry: Olga Gilbert, olgamariagilbert@gmail.com, 0404160033
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry: Outi Romero, outi.romero@duodecim.fi, 09 6188 5218
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry: Vesa Pohjola, vesa.pohjola@apollonia.fi, 040 146 3696
Finska Läkaresällskapet rf: Pamela Edgren, kansliet@fls.fi, 09 4776 8090
Nuorten Lääkärien Yhdistys ry: Jesper Perälä, jesper.perala@nly.fi
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry – SELY: Tuija Kuusmetsä, tuija.kuusmetsa@sely.fi, 040 522 9062
Suomen Yleislääkärit GPF ry: Päivi-Maarit Luukkonen, paivi-maarit.luukkonen@fimnet.fi, 09 3930 758
Nuorten Hammaslääkärien Yhdistys ry: Jessica Juslin puheenjohtaja.nhly@gmail.com

(Lääkärijärjestöjen vetoomus on alunperin julkaistu 7.1.2021.)