PÄÄEKONOMISTI: POHJOISMAINEN PALKKATUKI TYÖLLISTÄISI 44 000 JA TUOTTAISI 780 MILJOONAA EUROA

Patrizio Lainà. Kuva: Patrik Lindström

STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà laskee, että mikäli Suomen palkkatuki nostettaisiin pohjoismaiselle tasolle, niin se auttaisi työllistämään 44 000 henkilöä.

Tähän tarvittaisiin 420 miljoonan euron lisäpanostus.

Yli 40 000 työttömän työllistyminen toisi valtiolle 1,2 miljardin euroa, kun verotulot kasvaisivat ja työttömyysmenot laskisivat. Näin valtio vaurastuisi noin 780 miljoonalla eurolla.

”Näiden lukujen valossa on hankala löytää syitä, miksi Suomi ei tavoittelisi pohjoismaista palkkatukitasoa. Ei liene sattumaa, että Ruotsissa palkkatukimenot ovat Suomeen verrattuna viisinkertaiset, mutta julkinen talous on ylijäämäinen. Palkkatuki pitäisikin nähdä tuottavana sijoituksena, ei kustannuseränä”, pääekonomisti Lainà kirjoittaa 21.10.

Suomen byrokraattinen tukijärjestelmä tulisi Lainàn mukaan myös yksinkertaistaa Ruotsin mallin kaltaiseksi, jotta yritykset rohkaistuisivat hakemaan palkkatukea.