Pentagonin 14 000 miljardista dollarista puolet yksityisille yhtiöille

Kuvituskuva

Afganistanin 20-vuotisen sodan aikana Yhdysvaltojen asevoimien kokonaisrahoitus oli arviolta 14 100 miljardia dollaria (vuoden 2021 dollarin arvolla). Pentagon on ohjannut siitä yksityisille toimijoille 4 400–7 000 miljardia dollaria tuoreen Profits of Warraportin mukaan.

Viidelle suurimmalle asevalmistajalle eli Lockheed Martinille, Boeingille, General Dynamicsille, Raytheonille ja Northrop Grummanille suunnattiin jopa kolmasosa vähintään 4 400 miljardin dollarin arvoisista tilauksista.

Näiden yhtiöiden johdosta on valittu neljä Yhdysvaltojen viidestä viimeisestä puolustusministeristä. Lisäksi pyöräovi on heilahdellut tiuhaan tahtiin sotilasvirkamiesten, asevalmistajien ja muiden tilauksista hyötyvien yhtiöiden välillä, mistä raportissa annetaan lukuisia esimerkkejä.

Afganistanin sodan ollessa käynnissä asevalmistajat ovat käyttäneet lobbaukseen 2,5 miljardia dollaria. Niiden palkkaamien lobbarien lukumäärä on jo ylittänyt kongressiedustajien määrän.

50 suurinta ajatuspajaa on saanut yhteensä miljardi dollaria aseyhtiöiltä tai hallitukselta viiden vuoden ajanjaksolla.

Lisäksi Pentagon on antanut yksityisille yhtiöille hoidettavaksi lähes kaikki sota-alueiden tukitoimet, kuten polttoaineiden kuljetukset, ruokahuollon ja ajoneuvojen korjaukset. Näissä on paljastunut toistuvasti laajamittaisia väärinkäytöksiä.

Esimerkiksi Afganistanin kahden miljardin dollarin arvoisista kuljetussopimuksista merkittävä osa oli valunut lahjuksina sotapäälliköille, poliiseille ja talibaneille. Voitelurahaa oli annettu jopa 500 000 dollaria yhdestä kuorma-autosaattueesta, havaittiin kongressin tutkimuksessa.

 “Talibanin yksi päärahoitus lähde on suojelusraha”, maksettuna USAn kuljetussopimuksista, totesi Hillary Clinton vuonna 2009.

Afganistanin poliisien kouluttamiseen käytettiin peräti 20 miljardia dollaria, mutta tulokset olivat surkuhupaisia. Kun poliisiksi koulutettuja oli 170 000, niin töissä heistä oli vain 30 000 (vuonna 2010). Pääkouluttajana oli toiminut yksityinen turvayritys, mutta vain joka viides poliisi pystyi toimimaan itsenäisesti.

Suositus: vähemmän kannustimia ja vähemmän sotia

Raportissa suositellaan hallituksen ja aseyhtiöiden liian läheisten linkkien poistamista. Puolustusvoimien ja aseyhtiöiden pyöräoven väliin tulisi asettaa pidempiä karenssiaikoja. Ajatuspajojen rahoitus tulisi tehdä läpinäkyvämmäksi ja valvoa yksityisiä toimijoita tiukemmin.

Puolustusvoimien budjettia tulisi madaltaa ja siirtää painopistettä sellaiseen turvallisuuspolitiikkaan, joka vähentää sotilaallisia interventioita ulkomailla.

Vähentämällä sotimisesta saatuja voittoja poistetaan sodankäyntiin ryhtymisen kannustimia ja suitsitaan epätervettä ansaitsemista Yhdysvaltojen veronmaksajien kustannuksella.

Raporttia on ollut laatimassa yli 50 tutkijaa ja alan asiantuntijaa. Aiheesta kiinnostuneet voivat hyödyntää raportin lukuisia suoria nettilinkkejä lähteisiin.

MIKAEL KALLAVUO

Profits of War: Corporate Beneficiaries of the Post-9/11 Pentagon Spending Surge, (13.9.2021, Brown University’s, Costs of War Project).