SUOMALAINEN KEKSINTÖ LÄMMITTÄÄ KIINTEISTÖT ILMASTOYSTÄVÄLLISESTI

Heliostoragen aurinkolämpökeräin asennettuna katolle.

Kokkolassa toimiva Heliostorage-yritys on kehittänyt edullisen ja ilmastoystävällisen aurinkoa hyödyntävän lämmitysjärjestelmän.

Siinä rakennuksen katolle auringosta kesäaikaan kertyvä lämpö siirretään maahan, jossa se varastoituu noin 70 asteisena. Sieltä se siirretään takaisin lämmittämään rakennuksen sisätiloja.

Tiede-lehden (1/2020) mukaan sen ylläpito- ja tuotantokustannukset ovat alle 10 euroa megawattitunnilta. Maalämmön kustannukset ovat 40–60 euroa megawattitunnilta, josta suurin osa tulee kompressorin vaatimasta sähköstä. (HUOM. Maalämmön yksikkö korjattu 18.1. klo 10.00.)

Aurinkolämpökeräimessä ei tarvita kompressoria vaan pelkkä kiertovesipumppu riittää, jonka takia käyttökustannukset ovat noin seitsemän kertaa edullisemmat kuin esimerkiksi kaukolämmityksessä.

Lämpövarasto on sitä kustannustehokkaampi, mitä suurempi se on. Tällä hetkellä lämpövaraston minimikoon on oltava kolmen omakotitalon tarpeen kokoinen Tiede-lehden artikkelin mukaan.

Kun tällöin kustannukset ovat 15 000 –30 000 euroa per kiinteistö, niin rahoitus kannattaa järjestää pitkäaikaisena ja tässä valtion kannattaisi myöntää erilaisia rahoitustukia hankkeiden nopeuttamiseksi.

Katosta saatava energia pystyy lämmittämään yksi- tai kaksikerroksisen rakennuksen, mutta sitä korkeampiin tarvitaan lisälämpöä muualta. Teollisuushalleille ja matalille kouluille sekä virastotaloille järjestelmä toimii hyvin.

Järjestelmää voidaan käyttää myös viilentämiseen, teollisuuden hukkalämmön varastoimiseen tai myrskyjen tuottaman ylimääräisen tuulisähkön keräämiseen.

Yrityksen kehitysjohtaja Timo Sivula arvioi jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien markkinoiden kooksi 18 miljardia euroa. (Yle, 29.8.2018 )

Kyseessä on mullistavan edullinen ja ympäristöystävällinen suomalainen järjestelmä, jota valtion pitäisi monin eri tavoin tukea. Esimerkiksi tilaamalla järjestelmä vähintään kymmeneen kiinteistöön, jotta Heliostorage -yritys saisi vauhtia toimintansa nopeaan laajentamiseen ja ihmisten työllistämiseen.

Samalla valtio näyttäisi esimerkkiä, kuinka Suomen hiilineutraalius tavoite on saavutettavissa taloudellisesti edullisilla toimilla.

(Heliostoragen aurinkolämpökeräin asennusvaiheessa. Kuva: Heliostorage.)