Anna Vuorjoki & Ville Jalovaara: Helsingin terveysasemien ulkoistus mahdollistaisi kermankuorinnan

Toimituksen valitsema kuvituskuva.

Ulkoistusten sijasta on panostettava voimakkaasti kaupungin omien terveysasemien kehittämiseen kaikkialla kaupungissa.

Helsingin päättäjät ovat isojen päätösten edessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt äänin 8–5 esittää kaupunginhallitukselle, että kaksi terveysasemaa siirrettäisiin yksityisten yritysten pyörittämäksi. Esityksen mukaan Kannelmäen nykyinen terveysasema lakkautettaisiin, ja sen tilalle tulisi ulkoistettu asema. Viiskulman lähistölle ostettaisiin yksityiseltä kokonaan uusi terveysasema nykyisten palveluiden lisäksi.

Ulkoistamisten kustannukseksi on arvioitu 4,7 miljoonaa euroa. Tästä 3,3 miljoonaa euroa kuluisi uuden terveysaseman perustamiseen Viiskulman alueelle. Kyseessä on siis huomattava lisäpanostus terveydenhoitoon keskusta-alueelle, jossa sairastavuus on keskimääräistä vähäisempää.

Lisäraha terveyskeskuksiin on erittäin tervetullutta, ja olemme vaatineet sitä jo pitkään. On kuitenkin tärkeää, että panostus terveydenhuoltoon jakautuu eri kaupunginosiin tasapuolisesti ja todellisen tarpeen mukaan. Jonot terveysasemille ovat kohtuuttoman pitkiä myös esimerkiksi Myllypurossa, Laajasalossa ja monilla muilla asemilla.

Ehdotetussa mallissa yksityiselle palveluntuottajalle maksetaan jokaisesta asiakkaasta kiinteä korvaus. Yrityksen voitot kasvavat siis sitä suuremmiksi, mitä vähemmän sen listoilla oleva asukas tarvitsee hoitoa. Kaupunkilaisilla on oikeus vapaasti vaihtaa terveysasemaansa, myös ulkoistetun ja kaupungin oman välillä.

Malli mahdollistaakin niin sanotun kermankuorinnan, eli ulkoistettujen terveysasemien kannattaa houkutella asiakkaikseen perusterveitä helsinkiläisiä, jolloin paljon hoitoa tarvitsevat jäisivät kaupungin hoidettaviksi. Tämä ei kannusta ulkoistettua asemaa tuottamaan monisairaille tai esimerkiksi mielenterveysasiakkaille hyvää ja laadukasta hoitoa.

Yksi kaupungin tärkeimmistä tavoitteista on eriarvoisuuden vähentäminen eri asuinalueiden välillä. Jos terveysasemien ongelmia ratkaistaan kohdentamalla rahaa ulkoistukseen ja erityisesti yhdelle suhteellisen hyvinvoivalle alueelle, on olemassa vaara palveluiden heikentymisestä muilla alueilla. Kermankuorinta lisäisi toteutuessaan eriarvoisuutta entisestään.

Ulkoistusten sijasta on panostettava voimakkaasti kaupungin omien terveysasemien kehittämiseen kaikkialla kaupungissa. Silloin jokainen veroeuro menee toiminnan kehittämiseen eikä suurten terveysyritysten omistajien voittoihin. Johtamisen ja työolosuhteiden kehittäminen sekä riittävä rahoitus ovat avaimia siihen, että myös lääkärit saadaan viihtymään kaupungin terveysasemilla.

  • Anna Vuorjoki, valtuustoryhmän puheenjohtaja (vas)
  • Ville Jalovaara, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja (sd)

(Artikkeli on aikaisemmin julkaistu Helsingin Sanomissa mielipidekirjoituksena 27.5.)