Ilmasto-oi­keu­den­käyn­ti: Greenpeace ja Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to valittavat riit­tä­mät­tö­mien hii­li­nie­lujen takia

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace jättivät valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kuva: Jonne Sippola/Greenpeace

Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto vievät hallituksen oikeuteen, koska ilmastolain hiilineutraaliustavoite on karkaamassa eikä valtioneuvosto ole ryhtynyt riittäviin korjaustoimiin.

Suomen metsien on arvioitu sitovan hiiltä noin 20 miljoonaa tonnia vuosittain, mutta viime vuonna metsät eivät enää sitoneetkaan hiiltä runsaiden hakkuiden ja puuston kasvun hidastumisen takia. Näin Suomen hiilinielutavoitteesta vuodelle 2035 puuttuu jopa 23 miljoonaa tonnia, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin autoilun päästöt. (Ks. Suomen ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti – toimittajabriiffi)

“Pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimimattomuus on jyrkässä ristiriidassa ilmastolain velvoitteiden kanssa, ja haluamme nyt selvittää, millaista oikeusturvaa ilmastolla ja hiilinieluilla on. Lakiin kirjatut ilmastotavoitteet eivät voi olla sanahelinää, vaan toimien on oltava niiden mukaisia”, sanoo Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho, (ks. tiedote, 28.11.22.)

Hakkuiden rajoittamista on pitänyt tarpeellisena myös Suomen ympäristökeskus ja Luontopaneeli sekä Kestävyyspaneelin Mikko Mönkkönen. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Aleksi Lehtosenkin mukaan hiilinielutavoitteiden kannalta toteutunut hakkuutaso on kestämätön.

  • Mikael Kallavuo

Lue lisää:

Suomen ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti – toimittajabriiffi

Ilmastolakivalitus korkeimmalla hallinto-oikeudelle 28.11.2022