Outi Alanko-Kahiluoto ja Jaakko Mustakallio: Perustulo auttaisi myös kriisin keskellä

Lukuisat ihmiset ovat jäämässä ilman perusturvaa, koska säädökset eivät vastaa maailmaa, jossa elämme.

Koronaviruskriisi on ollut vakava haaste nykyiselle sosiaaliturvajärjestelmälle, jossa jokainen etuus on sidottu tarkkoihin ehtoihin: saadakseen turvaa työttömän pitää olla työmarkkinoiden käytettävissä, yrittäjän lakkauttaa yrityksensä ja opiskelijan edistää opintojaan tasaisella vauhdilla.

Entä nyt, kun työmarkkinoilla on vain kasvava joukko työttömiä, yritystoiminta lamaantuu ja opintoja on vaikea edistää, kun kontaktiopetusta on peruttu? Lukuisat ihmiset ovat jäämässä ilman perusturvaa, koska säädökset eivät vastaa maailmaa, jossa elämme.

Koronaviruskriisi on karmealla tavalla osoittanut sen, kuinka täynnä reikiä sosiaaliturvamme on ja kuinka huonosti se kestää kriisiaikoja. Nyt huomattavan suuri osa kriisin hoidosta menee reikien tilkitsemiseen yksi kerrallaan: yrittäjiltä ei enää odoteta yritystoiminnan lakkauttamista, opiskelijoille annetaan lisäaikaa opintoihin, ja sairauspäivärahasta taivutetaan tukea kotona lasta hoitaville vanhemmille.

Kuitenkin moni joutuu odottamaan turvaa liian kauan, koska lakien toimeenpano ja etuuksien käsittely ottavat aikansa. Valitettavan monille pikavipit ja ruokajonot jäävät ainoaksi vaihtoehdoksi turvata perustarpeet, ja riski velkakierteeseen kasvaa.

Perustulon yksi suuri etu on, että se tuo turvaa jokaiselle täysi-ikäiselle elämäntilanteesta riippumatta. Yrittäjä, freelancer, opiskelija, työtön ja osa-aikatyöntekijä olisivat kaikki oikeutettuja perustuloon kaikissa tilanteissa. Perustulo poistaisi suurelta osin myös viiveet, joita syntyy, kun työttömyyskassat ja Kela ruuhkautuvat. Ja ennen kaikkea se poistaisi ison osan ahdistuksesta, huolesta tai turvattomuudesta, jota ihmiset nyt tuntevat.

Perustulon hyödyt ovat selvät normaalioloissa mutta erityisen kirkkaat kriisin aikana. Espanjan hallitus ilmoitti jo siirtyvänsä perustuloon kriisin jälkeen. Eikö Suomen olisi aika tehdä samoin?

Outi Alanko-Kahiluoto,

kansanedustaja (vihr)

Jaakko Mustakallio,

vihreiden varapuheenjohtaja

  • (Kirjoitus on aikaisemmin julkaistu Helsingin Sanomissa mielipidekirjoituksena 24.4.20.)