RUOTSIN VIHREÄT SAIVAT AIKAAN ILMAISEN OPISKELUVUODEN TYÖSSÄKÄYVILLE

Isabella Lövin. Kuva: Miljöpartiet de Gröna / Fredrik Hjerling  CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Ruotsin vihreä Miljöpartiet-puolue on ajanut työssäkäyville oikeutta opiskeluun jo pidempään. Puolue se sai ideansa lopullisesti läpi syyskuun budjettineuvotteluissa.

Ensi elokuusta lähtien asteittain yhä useammat työssäkäyvät saavat opiskella 3–12 kuukautta ja saada samalla palkasta 80 prosentin korvauksen.

Opiskeluvuosi on tähdätty erityisesti niihin ammatteihin, joissa työvoimasta on pulaa kuten esimerkiksi hoitoaloilla, sanoi varapääministeri ja vihreiden puheenjohtaja Isabella Lövin. (Sveriges Radio, 17.9.)

Kun työelämässä tarvitaan yhä enemmän kouluttautumista, niin malli voi hyvinkin tukea Ruotsin taloutta. Etenkin kun samaa tukea voi saada myös uuden yrityksen perustamiseen.

Yksittäiset yritykset eivät tuen takia joudu pulaa, koska tuen edellytyksenä on työnantajan suostumus.

Vastaava malli voisi soveltua myös Suomeen

Suomessa vuorotteluvapaan ehtoja heikennettiin rajusti vuosina 2014 ja 2016. Vuorotteluvapaan kesto on enää 100−180 päivää ja sen käyttäjien määrä on pudonnut yli 50 prosenttia.

Kun ehtona on nyt peräti 20 vuoden työssäoloaika, niin heikosti kouluttautunut joutuu odottamaan aivan liian kauan sopivaa tilaisuutta uudelleen kouluttautumiseen.

Suomeen voisikin räätälöidä uuden opiskelu-vuorotteluvapaan, johon heikosti kouluttautunut pääsisi jo muutaman vuoden työhistorian jälkeen.

Se olisi koko yhteiskunnan edun mukaista, kun koulutusta ja sen päivittämistä tarvitaan jo liki jokaisessa ammatissa.

  • Mikael Kallavuo