Säästöt ja erityislasten vieminen tavallisiin luokkiin on luonut katastrofin

Erityistä tukea tarvitsevia oppilaita on siirretty normaaliluokkiin, ilman että kouluille olisi annettu riittävästi lisätukea. Opettajien ammattijärjestö OAJ olettaa säästöjen aiheuttaneen nykyisen katastrofin. (Yle, 18.2.)

– Nyt tavallisissa luokissa on useita lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea, mutta eivät sitä saa. Luokanopettajan ja yhä useammin myös aineenopettajan aika menee erityistä tukea tarvitseviin ja suuri massa jää selviytymään itsekseen, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen Iltalehdelle (3.5. )

Suomen kouluissa on jo niin levotonta, että niiden työrauha on peräti kolmanneksi huonoin kaikista 73 PISA-maasta.

OAJ toivoo pienryhmien ja erityisluokkien palauttamista erityistä tukea tarvitseville.

Peruskoulussa yhdellä opettajalla tulisi ensimmäisellä ja toisella luokalla olla 18 oppilasta. Muilla luokilla ja lukiossa opettajaa kohden tulisi 20 oppilasta. Opettajamitoituksesta pitäisi myös säätää laki.

Heikoimmin pärjäävien oppilaiden määrä on yli kaksinkertaistunut Pisa-tuloksissa vuosina 2006 – 2015. Nämä oppilaat eivät yllä peruskoulussa vähimmäistasolle ja ovat OAJ:n mukaan huomattavassa vaarassa syrjäytyä niin opinnoista, työstä kuin arkielämänkin vaatimuksista.

  • Mikael Kallavuo