STTK selvitti: Ay-liikkeen toiminta tasaa tuloeroja ilman selkeitä haittoja talouden kilpailukykyyn

Turun yliopiston tohtorikoulutettava Ari-Matti Näätäsen ammattiliittojen keskusjärjestö STTK:lle laatiman selvityksen perusteella ammattiyhdistysliike toimii OECD-maissa tuloeroja kaventavasti.

Selvityksen mukaan yhden prosentin lisäys työehtosopimusten kattavuuteen vähentää tuloeroja keskimäärin 0,3 prosenttia. Tuloerot kaventuvat enemmän, jos sekä työehtosopimusten kattavuus että järjestäytyminen ovat korkealla tasolla.

Ay-liikkeen toiminta vähentää myös köyhyyttä: ”Ammatillisen järjestäytymisasteen noustessa köyhyysrajan alapuolella olevien ihmisten osuus vähenee”, Ari-Matti Näätänen sanoo.

Selvityksessä tarkasteltiin myös talouden kilpailukykyä työn tuottavuuden, yritysten liikevoiton, pääoman ulosvirtauksen ja investointien näkökulmasta. Sen perusteella ay-liikkeen vahvuudella ei ole selkeää yhteyttä kilpailukykyyn tai suoriin ulkomaisiin investointeihin.

– Tämä viittaa ay-liikkeen vastuullisuuteen. Se huomioi palkoista ja työehdoista neuvoteltaessa myös kilpailukyvyn, STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà toteaa.

Ay-liikettä on ajoittain arvosteltu siitä, että se ajaa vain työssäkäyvien jäsentensä etuja eikä huomioi edunvalvonnassaan esimerkiksi työttömiä. Selvityksen perusteella tämä ei pidä paikkaansa.

– Tulonjaon näkökulmasta ay-liikkeen toi­minta huomioi kansalaiset heidän jäsenstatuksestaan riippumatta, sanoo Ari-Matti Näätänen.

Ay-liikkeellä on myönteinen vaikutus myös talouden avoimuuteen. Korkea järjestäytymisaste on yhteydessä talouden avautumiseen globaaleille markkinoille.

– Yksi selitys tälle voi olla se, että ay-liike tuo turvaa globalisaation aiheuttamien rakennemuutosten varalta, Patrizio Lainà sanoo.

  • Taloutta ja työelämää – ay-liikkeen vaikutus tuloeroihin ja kilpailukykyyn, (STTK:n julkais).

(Artikkeli on aikaisemmin julkaistu STTK:n sivustossa 30.8.21.)