Syntyvyys vähentynyt rajusti Helsingissä, Tukholmassa ja Oslossa

Helsingin hedelmällisyysluku on enää vain 1,13 lasta yhtä naista kohden, dosentti Netta Mäki kirjoitti Kvartissa (26.6.19).

Kun Helsingissä hedelmällisyys heikkeni 16 prosenttia vuodesta 2006 lähtien, niin samalla ajanjaksolla se väheni Tukholmassa 13 prosenttia ja Oslossa peräti 20 prosenttia.

Syntyvyyden väheneminen näissä kaupungeissa johtuu Mäen mukaan useista nykyaikaan liittyvistä kulttuurisista muutoksista.

Mäki nostaa esiin vuoden 2015 Perhebarometrin, jossa keskeisimmät syyt siirtää lastenhankintaa, olivat halu tehdä itseä kiinnostavia asioita ja haluttomuus luopua nykyisestä elämäntyylistä.

Kolmantena syynä mainittiin, ettei ole sopivaa puolisoa. Vasta näiden jälkeen tulivat taloudelliset ja työelämään liittyvät syyt. Lisäksi lapsettomuutta tai yksilapsista perhettä ihanteenaan pitävien osuus oli kohonnut lähes 25 prosenttiin vuonna 2015.

Lapsettomuuden johtuessa monilla arvojen muutoksista, ei siihen voi vaikuttaa perinteisillä perhepolitiikan keinoilla, Mäki kirjoittaa.

Asiaan tarvitaan monisektorista lähestymistä.