Tutkimus: Kuinka puhua ilmastoskeptikoille?

Miksi juuri oikeistopuolueet näyttävät monissa maissa olevan ilmastoskeptisiä?

Yle haastatteli aihetta tutkinutta Ruotsin Tulevaisuuden tutkimusinstituutin tutkija Kirsi M. Jylhää. Hän kuuluu tutkimusverkostoon, joka etsii keinoja viestiä ilmastonmuutoksesta sitä epäileville.  Ryhmä on selvittänyt ilmastoasenteita Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Uudessa-Seelannissa ja Ruotsissa.

– Tärkein tekijä on näkemys epätasa-arvosta. Ihmiset jotka hyväksyvät epätasa-arvoisuuden, kieltävät useammin myös ilmastonmuutoksen, Jylhä sanoo Ylelle (22.4.19  ).

Monet populistiset oikeistopuolueet hyväksyvät eriarvoisuutta kuten naisten, kehitysmaiden ja maahanmuuttajien huonomman aseman. Ilmastokeskustelua ovat käyneet näkyvimmin oikeudenmukaisuudesta kiinnostuneet ihmiset. Jylhän mielestä keskustelussa pitäisikin huomioida myös ne ajatussuunnat, joille kysymys oikeudenmukaisuudesta ei ole niin kiinnostava.

Voisi esimerkiksi tuoda enemmän esiin vaikutuksia, jotka kohdistuvat jokaiseen ihmiseen. Kuten haitallisten vieraslajien, laajojen metsäpalojen, myrskyjen, sähkökatkosten ja satotuhojen aiheuttamiin vakaviin vaaroihin kotimaassa. 

Yksilön sijaan vastuuta poliittisille päättäjille

Tutkimusten mukaan ilmastotekoihin myönteisesti suhtautuvistakin ryhmästä vain joka toisella on valmiutta henkilökohtaisiin tekoihin, joita Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsemiseksi vaaditaan.

– Johtopäätös oli, että tarvitaan voimakkaita poliittisia päätöksiä. Ihmiset olivat avoimia niille ja jopa toivovat niitä poliitikoilta. Kukaan ei halua olla yksin se muutos, sanoo Jylhä. (Yle,22.4.19 )

  • Mikael Kallavuo