Tutkimus: tiedemiehet aliarvioivat ilmaston lämpenemistä

Viimeaikojen uutiset ovat toistuvasti osoittaneet ilmastonlämpenemisen olevan nopeampaa, kuin mitä tiedemiehet olivat ennakoineet.

Tätä ristiriitaa Discerning Experts -teoksessa tutkineet päätyivät siihen, että ilmaston lämpenemistä arvioivien tiedemiesten pyrkimys yksimielisyyteen, on johtanut liian varovaisiin johtopäätöksiin. (19.8.19, Scientific American)

Ilmastoskeptikot ovat usein syyttäneet tiedemiehiä ilmastouhkien liioittelusta, mutta kirjan todisteet osoittavat, ettei ole tapahtunut uhkien ylimitoitusta vaan päinvastoin niiden toistuvaa aliarviointia.

Erityisesti monimutkaiset syy- ja seuraussuhteet on arvioitu konservatiivisesti todennäköisyysasteikon alapäästä. Esimerkiksi jäähyllyjen ja jäätiköiden on havaittu sulavan veden alla jopa sata kertaa ennakoitua nopeammin.

Artikkelissa ehdotetaan ratkaisuksi luopumista yksimielisyyden tavoitteesta. Silloin kun asiantuntijoiden mielipiteissä on suuria eroja, niin ne tulisi julkistaa ja mahdollisuuksien mukaan myös avata.

Ehdotus on kannatettava, koska se helpottaisi rahoituksen saamista kiireellisiin lisätutkimuksiin, jotta selviäisi, mikä välillä hyvinkin erilaisista kehityskuluista vaikuttaa todennäköisimmältä.

  • Mikael Kallavuo