VILLE HOIKKALA POHTII SAAKO PÄIVI RÄSÄNEN TUOMION?

Päivi_Räsänen_(2015). Kuva: Wikipedia.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) twiitattua Pride-kulkueesta: ”…, jossa häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi”. Räsänen myös liitti twiittiinsa homoseksuaaleja tuomitsevan raamatun sitaatin. (17.6.19.)  

Voiko ex-puheenjohtaja Räsänen saada tuomion kiihotuksesta kansanryhmää vastaan? Sitä pitää mahdollisena lakimies Ville Hoikkala (sdp) Puheenvuorossaan (Uusi Suomi, 15.10.)

Päivi Räsänen on vedonnut sanan- ja uskonnonvapauteensa. Seurakunnan parissa raamatun siteeraaminen voi toki eri yhteyksissä Hoikkalan mukaan olla asianmukaista, mutta kun ammattipoliitikko julkisuudessa käyttää raamattua seksuaalisesti suuntautuneiden leimaamiseen, tulee hän vaaravyöhykkeelle.

Ammattipoliitikkona toimiva ”kansanedustaja on aina vaikeammassa lähtökohdassa kuin tavallinen ihminen – – Siksi poliittisesti aktiivisen henkilön tulee olla sanoissaan varovainen. Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Suomessa tuomituista henkilöistä merkittävä osa on ollut jollain tavalla politiikassa mukana”, Hoikkala kirjoittaa.”

Vaikka Raamatun siteeraamisesta ei aikaisemmin ole nostettu syytettä, niin Hoikkalan mielestä se ei tarkoita, etteikö sitä silti jossakin tilanteessa voida arvioida kiihotuksena kansanryhmää vastaan.

”Päivi Räsänen ei ole epäiltynä rikoksesta siksi, että tätä kysymystä koskeva laki olisi viime aikoina muuttunut.  Laintulkinta elää muuttuvien arvojen mukana, ja kielletyn ja sallitun raja määritellään esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja oikeudessa, Hoikkala kirjoittaa.

Rikoslain 11:10 § Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

  • Mikael Kallavuo