Luonnonsuojelujärjestöjen yhteisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla sai kaikkiaan 61 438 nimeä.

Aloite siis ylitti selvästi tarvittavat 50 000 allekirjoitusta.

Suomen Luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, Luonto-Liitto ja Birdlife Suomi sekä Natur och Miljö ovat huolissaan Sipilän hallituksen tavoitteesta nostaa hakkuumääriä noin 25 prosentilla.

Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki:

Metsien hiilinielujen pieneneminen on suurimpia esteitä Suomen hiilineutraaliuden tiellä. Seuraavan hallituksen on varmistettava, että myös metsien käyttö on linjassa ilmastotavoitteiden kanssa. Avohakkuuttoman metsätalouden lisääminen on tässä hyvä työkalu ja aloitteen suosio osoittaa, että muutokseen suhtaudutaan positiivisesti.”