Suomen vanhushoito noidankehässä

Suomen vanhustyö on heikentynyt suhteessa muihin pohjoismaihin vuoden 2005 jälkeen. Jyväskylän yliopiston Hoivatyö muutoksessa -raportissa (2018) todetaan kuinka päivävuorossa:

Pohjoismaissa on 26–65 prosenttia enemmän henkilökuntaa (s. 29).

Vuoteen 2005 verrattuna kotihoidon taso on laskenut Suomessa niin paljon, että se on johtamassa työntekijöiden pakoon alalta. Raportin lopussa varoitetaankin jo tuhokierteestä:

Suomalainen hoivatyö vaikuttaa olevan noidankehässä: asiakkaiden tarpeiden lisääntyminen ja kotihoidossa myös asiakasmäärän nopea kasvu ovat johtaneet työpaineen kasvuun, mikä puolestaan on johtanut hoivatyön laadun heikkenemiseen. (- – ) Jollei tätä syöksykierrettä pystytä oikaisemaan, suomalainen vanhuspalvelujärjestelmä on vaarassa juuri nyt”. (s. 81)

Milloin poliitikot reagoivat tutkimuksiin ja panostavat vanhustyön epäkohtien poistamiseen? Valtion inhimillisyyden astetta mitataan erityisesti siinä, kuinka hyvin se huolehtii heikoimmassa asemassa olevista jäsenistään.