DEMOKRATIOIDEN LAATU HEIKENTYMÄSSÄ

Akropolis, Ateena. Kuva: Wikipedia.

Huolestuttavaa on, että joka toisessa demokratiassa on tapahtunut heikentymistä, ilmenee demokratioiden tilaa käsittelevästä The Global State of Democracyraportista.

Vanhoissa demokratioissa tilanne on huonontunut vakavimmin Yhdysvalloissa ja Intiassa viimeisen viiden vuoden aikana. Uusien demokratioiden maiden ryhmästä tilanne on huolestuttava Brasiliassa ja Keniassa sekä Unkarissa, Puolassa, Romaniassa, Ukrainassa ja Serbiassa. (s. 16 ja 18.)

”Yhdysvaltojen tapaus on ehkä koko raportin yllättävin ja häiritsevin”, IDEA:n pääsihteeri Kevin Casas-Zamora sanoi Helsingin Sanomien mukaan (4.12.).

97 demokratiasta vahvoja on enää vain 21. Autoritaarinen viestintä heikentää demokraattisia prosesseja, mitä pahentavat polarisaatio, valeinformaatio ja vihapuhe.

Toisaalta demokratia on yhä selvästi suosituin hallintomuoto kaikilla alueilla ja ihmiset kerääntyvät puolustamaan sitä, kirjoittaa pääsihteeri Casas-Zamora raportin esipuheessa.

  • Mikael Kallavuo