Ekonomisti Lainà arvioi hallitusohjelman olevan hyvinvointivaltion palauttamisprojekti

Hallitusneuvotteluihin osallistuneelta SAK:n ekonomisti Patrizio Lainàlta pyydettiin näkemyksiä hallituksen linjauksista Poliittisen talouden podcastissa (7.6.)

Lainàn mukaan nyt on tapahtumassa käänne, eräänlainen hyvinvointivaltion palauttamisprosessi. Vaikka uudet menolisäykset ovat aika maltillisia, niin linjanmuutos näkyy monissa kohdissa, kuten oppivelvollisuuden pidentämisenä, jota Lainà vertaa peruskouluprosessiin. Kun aikaisemmat hallitukset 1990-laman jälkeen leikkasivat hyvinvointivaltiota pala palalta, niin nyt hyvinvointivaltio nähdään jälleen voimavarana.

Lisäksi pitkästä aikaa suhtaudutaan vakavasti vastasykliseen finanssipolitiikkaan. Aikaisemmissa kehysbudjeteissa oli menokatto, jonka avulla taantumissakin leikattiin palveluja ja kiristettiin veroja, mutta nyt budjettiin on jo ennakolta rakennettu miljardin euron elvytyspaketti taantuman varalta, mitä Lainá pitää merkittävänä uutena signaalina.

Jos 75 prosentin työllisyystavoitteista ollaan jäämässä jälkeen, niin Lainàn käsityksen mukaan hallituksessa kehitetään uusia toimia työllisyyden parantamiseksi eikä ensisijaisesti peruta menolisäyksiä tai koroteta veroja.

Vähemmän huomiolle on jäänyt kunnianhimoinen harmaan talouden torjuntaohjelma, joka Lainàn arvion mukaan voi vahvistaa merkittävistäkin julkista taloutta.

Haitta- ja kulutusveroja (alkoholi, tupakka, polttoaineet) on korotettu, mutta samalla niitä on Lainàn mukaan korvattu pienituloisille suunnatulla veronkevennyspaketilla, jotta ne eivät kurittaisi suhteessa eniten pienituloisia.

Lainà myöntää lisäpanostusten olevan aika maltillisia ja sanoikin naurahtaen, ettei tässä kuitenkaan ole tehty mitään vallankumousta. Vasta historiankirjat tulevat määrittelemään uuden suunnan merkittävyyden.

  • Mikael Kallavuo