Joseph Stiglitzin ”The Euro” ratkoo euron ongelmia

Kun euron uudistamista tai siitä eroamista taas pohditaan, niin on syytä perehtyä taloustieteen nobelisti Joseph Stiglitzin kehuttuihin analyyseihin vuonna 2016 julkaistussa The Euro –teoksessa.

Euroalueen talouskasvua ovat hidastaneet rakenteelliset puutteet, joiden korjaamiseksi Stiglitz tekee useita ehdotuksia kuten investointirahaston ja eräänlaisen pankkiunionin perustamisen.

Lisäksi Euroopan keskuspankin tulisi luopua matalan inflaation tavoitteesta ja keskittyä työllisyyden sekä investointien kohentamiseen.

Uudistusehdotukset ovat mittavia ja Stigliz myöntääkin, että on vain pieni todennäköisyys saavuttaa riittävä poliittinen yhtenäisyys niiden toteuttamiseksi.

Siksi euron puutteellisuuksista kärsivien maiden kannattaa harkita eurosta irtaantumista.

Eurosta eronneilla mailla tulisi säilyä samankaltainen EU-jäsenyys, kuin nykyäänkin euron ulkopuolella olevilla valtioilla kuten Ruotsilla. Näin euro-alueen osittaisesta hajoamisesta huolimatta EU voisi säilyä merkittävänä globaalina toimijana, mitä Stiglitz pitää hyvin tärkeänä.

Kirjan loppupuolella Stiglitzillä on rahaliitosta irtaantumiseen useita käytännön ehdotuksia kuten:

1) Välttääkseen vaikeuksia uuden valuutan luomisvaiheessa tulisi eurosta eroavan maan ottaa käyttöön elektroninen valuutta.  

2) Eroava maa voisi luoda rahaa uudenlaisella huutokaupalla, jonka säännöt tukisivat investointeja ja työllisyyttä.

Kustantajan valitsemia arvioita kirjasta:

[Stiglitz] is surely right. Without a radical overhaul of its workings, the euro seems all but certain to fail.” — The Economist

Many of Mr. Stiglitz’s most damning observations are on target.” — Wall Street Journal

Stiglitz lucidly and forcefully argues that [the euro] was an economic experiment of unprecedented magnitude.… [He] gives a detailed and persuasive list of measures that would help save the euro.” — John Lanchester, New Yorker

Stiglitz’s verdict is convincing.… We should brace ourselves, over the next few years, for what may be a difficult economic divorce.” — Rana Foroohar, New York Review of Books

  ”Much more than a demolition job. These chapters are full of constructive proposals—a glimpse of what the ‘rescues’ would have looked like had the troika, perish the thought, hired their critic Stiglitz to design them.” — Martin Sandbu, Financial Times

The euro is a modern tragedy.…As its embarrassments have mounted, its supporters club has teemed with political romantics and Europhile journalists. Stiglitz’s message to such people is that they are inadvertently destroying what they most cherish.” — Paul Collier, Times Literary Supplement

Cogent.… Stiglitz’s prescription is compelling.” — Bethany McLean, Washington Post

  • Mikael Kallavuo