Köyhimmille työttömille lisää 20 euroa – vai leikkautuuko se pois?

Hallitus esittää ansiosidonnaista saaville työttömille 11–33 euron korotuksen ja perupäivärahan suuruista tukea saaville 20 euron korotuksen kuukaudessa. Sama 20 euron korotus tulee myös alimpaan sairauspäivärahaan.

Vaikka korotukset ovat pieniä, niin niitä voi pitää suunnanmuutoksena pitkään jatkuneelle leikkauslinjalle.

– Korotusten myötä haluamme jättää perusturvan leikkaukset historiaan. Esityksemme mukaan perusturvaan tehtäisiin nyt maltillinen korotus. Toivomme voivamme jatkaa perusturvan vahvistamista työllisyystilanteen niin salliessa, toteaa ministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa 12.7.

Esityksessä on myös huomioitu, ettei peruspäivärahan suuruista tukea saavien ja yksin asuvien työttömien asumistuki pienene.

Jostakin syystä toimeentulotukeen ei ole tehty vastaavaa suojausta vaan perusteluissa köyhimpien työttömien 20 euron korotuksen arvioidaan ”vähentävän toimeentulotukimenoja noin 6 miljoonaa euroa.” (s. 10)

Jos kyse on vahingosta, niin olisi hyvä korjata lakiesitystä, ettei 20 euron korotus leikkaannu pois pienituloisimpien työttömien toimeentulotuesta.

Se lienee täysin mahdollista, kun lakiesityksessä on jo huomioitu, etteivät toimeentulorajoitukset pienennä yksinhuoltajien 10 euron korotusta.

Ex-pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) hallitusohjelmassa luvattiin perusturvaan peräti sadan euron korotus vuonna 2011. Kuitenkin silloin köyhimpien työttömien sadasta eurosta haihtui pois kolme neljäsosaa juuri toimeentulotuen leikkurin takia. (Taloussanomat24.6.2011)

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi etuudeksi. Nyt olisi syytä jo huolehtia, että se ei toimi päinvastaisessa mielessä eli viimesijaisena leikkurina, joka automaattisesti vähentää köyhimpien työttömien tuloja. 

Hallituksen esitys on lausuntokierroksella elokuun loppuun asti.

  • Mikael Kallavuo