SUOMEN KOTITALOUKSIEN TULOT LASKIVAT SILMIINPISTÄVÄSTI 2010-LUVULLA

Lähde: Nordregio. Kuva: Mikael Kallavuo

Kotitalouksien käytettävissä tulot laskivat lähes joka toisessa Suomen kunnassa vuosina 2011–2017. Sen sijaan kaikissa Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kunnissa kotitalouksien tulot kasvoivat tutkimuskeskus Nordregion tuoreessa raportissa.

Raportin mukaan tulokset Suomen kohdalla ovat ”silmiinpistäviä”, kirjoitti Helsingin Sanomat (5.2.).

Suomen tulevaisuuskin näyttää muita huonommalta

Raportissa myös verrattiin Pohjoismaiden alueiden potentiaalista kehitystä yhdeksällä indikaattorilla kuten koulutuksen, väestökehityksen, tutkimusinvestointien, talouden ja työmarkkinoiden avulla.

Suomi sai niissäkin paljon muita huonommat pisteet:

  • Suomen maaseudun kaikki alueet jäivät listan häntäpäähän.
  • Helsinki jäi kaupunki-alue vertailussa toiseksi viimeiseksi.
  • Yksikään alue Suomesta ei yltänyt parhaaseen puoliskoon kaupunkien ja maaseudun välimaastoon lasketuista 28 alueesta. Kuudesta huonoimmasta alueesta viisi oli Suomesta.

Tulokset antavat niin huonon kuvan Suomen tilanteesta, että edellisten hallitusten aikaansaannoksia tulisi tarkastella kriittisemmin.

Suomi ei voi jatkaa samalla linjalla, koska muutoin on pelättävissä, että jäämme monilla sektoreilla entistäkin kauemmas muiden Pohjoismaiden tasosta.  

  • Mikael Kallavuo