Patrizio Lainà: Suomen työllisyysaste onkin hyvää pohjoismaista tasoa

Kokoaikaiseksi muutettu työllisyysaste Pohjoismaissa (%). Kuva: OECD

Viime vuonna saavutettu 72 prosentin työllisyysaste on siinä mielessä epäluotettava, että siinä on huomioitu jokainen, joka on tehnyt viikon aikana vain tunninkin ansiotyötä.

Ekonomisti Patrizio Lainàn mukaan työllisyydestä paremman kuvan antaa kokoaikaiseksi muutettu työllisyysaste. OECD:n tilaston mukaan siinä Suomella on kaksi prosenttiyksikköä Tanskaa parempi työllisyys ja öljymaa Norjankin kanssa suunnilleen yhtä hyvä työllisyys. (3.1.19,  Miksi 75 prosentin työllisyysaste on huono politiikkatavoite?)