Tuomioja pohtii puolueen uudistamista ja punavihreän yhteistyön syventämistä

Millainen merkitys on vanhan luokkayhteiskunnan vähittäisellä katoamisella ja syrjäytymisen uudella nousulla nykyisille puolueille, kysyi kansanedustaja Erkki Tuomioja puheissaan (9.5.19 ja 17.11.18)

Tuomiojan analyyseissa työväenliike sai Suomessa alkunsa 1900-luvun taitteessa, jolloin eri luokkien erot olivat suuria. Pohjoismaissa erityisesti työväenliikkeet, mutta myös muut puolueet, ajoivat niin onnistuneesti hyvinvointiyhteiskuntaa, että saavutusten myötä luokkayhteiskunta hävisi.

Nykyään tulo- ja varallisuuserot ovat kuitenkin jälleen kasvamassa ja syrjäytettyjen määrä lisääntyy. Monet heistä ovat Tuomiojan mukaan”köyhiä, usein yksinhuoltajia tai yksinäisiä, heikosti koulutettuja ja eri syistä työelämän ulkopuolelle jääneitä; yhä useampi myös terveysongelmista kärsiviä.” (17.11.18)

Vaikka eriarvoisuus kasvaa jälleen, niin se ei ilmene vanhan luokkayhteiskunnan kaltaisena vaan Tuomiojan ilmaisua lainaten:

”Jos luokkayhteiskunta näin on palaamassa, ei kyse kuitenkaan ole paluuta siihen luokkayhteiskuntaan, joka aikanaan nostatti työväenliikkeen, vaan sen uuteen 2.0 versioon.”

Työväenluokan identiteetistä syntyneiden puolueiden vanhentuneet toimintatavat eivät enää vetoa. Noin 50 prosenttia suomalaisista on jäämässä jo niin yhteisön ulkopuolelle, etteivät Tuomiojan mukaan nimeä ainuttakaan puoluetta, jota kannattaisivat ja yhä useammalle on yhdentekevää, minkä niminen puolue tai liike ajaa heidän asioitansa. 

Puheessaan 9.5. Seppo Ylisen muistoseminaarissa Tuomioja peräänkuuluttikin jo rohkeutta kyseenalaistaa nykyinen puoluejako ja puoluekartta. 

Tuomioja pohtii, voisivatko vihreät, demarit ja vasemmistoliitto alkaa eri alueilla yhteistoiminnan, joka rakentuisi nykyaikaan kuuluvien arvojen ja yhteisten tavoitteiden avulla. Jossakin vaiheessa ne voisivat jopa toimia voimansa yhdistäneenä puolueena.

Tuomioja korostaa vasta vain kysyvänsä asiaa, mutta jonkinlainen uusorientoituminen myös Suomessa voisi nyt olla ajanmukaista, kun perinteiset puolueet menettävät kannatustaan eri puolilla maailmaa ja uudet puolueet sekä selkeästi vaihtoehtoiset henkilöt menestyvät niin Britanniassa, Yhdysvalloissa, Espanjassa kuin muuallakin.

  • Mikael Kallavuo