Zoltan Pozsar kehottaa lännen hallituksia jättiläismäisiin tuotantoinvestointeihin

Juhliva joukko valtasi Berliinin muurin 9–11. marraskuuta vuonna 1989. Kuva: Wikipedia.

Credit Suissen sijoitusstrategistin Zoltan Pozsarin arviot globaalissa taloudessa tapahtuvasta murroksesta ovat herättäneet suurta huomiota. Länsimaiden johdolla rakennettu talousjärjestelmä on hänen mukaansa nyt samankaltaisessa taitekohdassa, kuin Berliinin muurin murtuessa marraskuussa 1989. Silloin muutokset olivat yllättäviä, nopeita ja dramaattisia.

Tuoreessa War and Industrial Policy -artikkelissaan (24.8.) Zoltan Pozsar kuvaa maailmanlaajuisen tuotantoketjun perustuneen luottamukseen. Kaupankäynnissä luottamus on kuin peruskallio ja kun se alkaa hajota, niin usein alkaa joko fyysinen tai taloudellinen sota. Ryhdytään taisteluun kontrollista, joka koskee muun muassa raaka-aineiden, energian ja kauppareittien hallintaa.

Noin 30 vuodessa länsimaiden tuotantoketjut ovat levinneet maailmanlaajuiseksi ohueksi rihmastoksi. Samalla länsimaissa yritysten varastoja on pienenetty minimitasolle ”just in time” -strategian mukaisesti. Tämän takia länsimaat ovat erittäin haavoittuvia tuotantoketjun katkeamiselle, mistä koronaepidemia antoi vain haaleaa esimakua, kuvailee Pozsar.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen käyttämistä kehittyneistä mikrosiruista 70 prosenttia tuotetaan Taiwanissa. Niitä tarvitaan nykyään lähes kaikissa tuotteissa, myös kehittyneissä aseissa. Javelin-panssarintorjuntaohjuksissa on noin 250 mikrosirua. Monia yhdysvaltalaisia aseita ei voida toimittaa tällä hetkellä, koska tuotantolaitokset eivät kykene nostamaan tuotantoaan.

Vaikka tärkeiden mikrosirujen tuotannon pikaiseen aloittamiseen Yhdysvalloissa varattiin 52 miljardia dollaria, niin Pozsarin mukaan kestää vuosia, ennen kuin uudet tuotantolaitokset ovat riittävästi toiminnassa.

Ukrainan sota on jo katkaissut joitakin toimitusketjuja ja jännitteiden kiristyessä Taiwanissa, luottamus voi heikentyä niin, että yhä useammat globaalit toimitusketjut voivat katketa. Lisäksi voi syntyä merkittävä TRICKs-talousblokki, jonka epäluulo länttä kohtaan edelleen vaikeuttaa kauppaa.

Tilanne on nyt niin kriittinen, että läntisten hallitusten ainoa selviytymismahdollisuus on omien tuotantolaitosten pikainen perustaminen. Pozsarin mukaan aikaisemmin käytetty finanssielvytys ei tässä tilanteessa auta, kun on luotava nopeasti fyysistä tuotantoa.

Lännen alhainen inflaatio on ollut mahdollista Kiinassa toimivien tuotantolaitosten matalien kustannusten ja Venäjän edullisen energian takia. Saksan ja EU:n kilpailukyky on jo heikkenemässä, kun Venäjän matalahintainen energia ei enää ole tukemassa sitä. Vaikka lännessä kulutusta onnistuttaisiin vastaavasti vähentämään, niin liian korkea inflaatio uhkaa silti jäädä pysyväksi, arvioi Pozsar.

Zoltan Pozsar hyvin painokkaasti korostaa, että globaalin järjestelmän ollessa murroksessa on länsimaisten hallitusten nyt panostettava kaikki voimansa uusien tuotantolaitosten luomiseen, vaikka inflaatio pysyisikin korkeana. Lisäksi on investoitava omaan energiantuotantoon.

Onkohan muun muassa Suomen hallituksessa pohdittu, mitä mahdollisuuksia on toimia Pozsarin artikkelin suuntaisesti ja kuinka voisi polkaista esimerkiksi huoltovarmuuden kannalta keskeisten tuotteiden valmistus pystyyn ja täydentää varastoja. Lisäksi olisi arastelematta hyvin huomattavasti sijoitettava muun muassa kotimaiseen uusiutuvaan energiaan.

MIKAEL KALLAVUO

  • Zoltan Pozsarin kymmensivuisessa War and Industrial Policyartikkelissa on huomattava määrä linkkejä eri lähteisiin.