Li Andersson: päiväkotien ryhmäkokoja pienennetään pikaisesti

Kuva: Laura Kotila / Valtioneuvoston kanslia

Yli kolmevuotiaiden päiväkotilasten ryhmäkokoja suurennettiin lähes 15 prosentilla edellisellä hallituskaudella. Sen laskeminen takaisin aiemmalle yhden aikuisen ja seitsemän lapsen suhteeseen oli Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n vaatimus viime eduskuntavaalien alla.

Opetusministeri Li Andersson lupasi Keskisuomalaiselle, että jo syksyllä eduskuntaan tuodaan laki, joka pienentää yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja.

Varhaiskasvatuksen arvostusta tulisi myös nostaa, mikä Andessonin mukaan edellyttäisi palkankorotusta.

– Jos vaaditaan korkeampaa koulutusta, sen kanssa käsi kädessä tulee minusta korkeampi palkkataso. (KSL, 6.7.)

Andersson: rahastaminen varhaiskastuksessa pitäisi kieltää

Samassa haastattelussa Andersson sanoi haluavansa kieltää suuryrityksiltä päiväkodeilla rahastamisen. Aikaisemmin yksityisiä päiväkoteja ylläpitivät muun muassa yhdistykset, joiden intressinä oli tarjota esimerkiksi vaihtoehtoista tai vieraskielistä pedagogiikkaa.

Nyt varhaiskasvatuksen alalle ovat Anderssonin mukaan kuitenkin tunkeutumassa sijoitusyhtiöiden kansainväliset ketjut.

– Kannattaa muistaa, että tämä bisnes on vähän erilaista kuin muu bisnes, sillä tämä on pitkälti veronmaksajien kustantamaa. Mahdolliset voitot pitäisikin ohjata takaisin toiminnan kehittämiseen sekä henkilöstön olosuhteiden ja laadun parantamiseen, Andersson sanoi. (KSL, 6.7.

Koulujen perusopetuksessa voitontavoittelu on jo kielletty ja siksi samanlainen kielto olisi luontevaa saada myös päiväkoteihin.

Voitontavoittelun kielto on jo kirjattu hallitusohjelmaan selvityksen tasolla, mutta asian edistymisestä ja aikataulusta Andersson ei haastattelussaan osannut vielä arvioida. (KSL, 6.7.