Olli Savelan kirja-arvio: Tuloerot globalisaation aika­kaudella 

Branco Milanovic: Tuloerot globalisaation aikakaudella, (Vastapaino)

(Olli Savelan kolumni 17.5. julkaistaan tässä lyhennettynä.)

Maailmanpankin entisen tutkijan Branko Milanovicin elämän­työnä on ollut tutkia maailman­laajuisia tulo­eroja. Nykyään hän toimii vierailevana professorina City University of New Yorkissa ja tutkijana Luxembourg Income Study Centerissä.

Tuloerot globalisaation aika­kaudella ilmestyi vuonna 2016 ja suomeksikin Vasta­painon kustantamana jo 2017. Kirja on jäänyt Suomessa aika vähälle keskustelulle, mutta se on edelleen ajan­kohtainen. [- -]

Milanovic tarkastelee erikseen maailman rikkainta yhtä prosenttia, joka koostuu noin 70 miljoonasta ihmisestä. Vuonna 2008 heistä noin puolet oli yhdys­valtalaisia, kaikkiaan 12 prosenttia yhdysvalta­laisista kuului maailman rikkaimpaan prosenttiin. Japanilaisista siihen kuului 6 prosenttia, norjalaisista 3 prosenttia ja saksalaisista 2 prosenttia, suomalaisista vähemmän.

Kaikkein rikkaimpia Milanovic tarkastelee varallisuus- eikä tulo­tietojen perusteella käyttäen Forbesin miljardööri­listaa. Milanovic laskee, että hyper­rikkaiden luku­määrä ja omaisuus viisin­kertaistuivat vuodesta 1987 vuoteen 2013. Samana aikana hyper­rikkaiden varallisuus suhteessa maailman brutto­kansantuotteeseen kasvoi vajaasta 3 prosentista yli 6 prosenttiin. [- -]

Eriarvoisuus pysyy

Tulevaisuuden ennustamisesta Milanovic viisaasti varoittaa, mutta pohtii kuitenkin mahdollisia kehitys­kulkuja. Kiinan sisäiset tuloerot ovat kasvaneet, mutta ovat ilmeisesti jo saavuttaneet huippunsa. Yhdysvaltojen sisäisten tulo­erojen hän sen sijaan ei usko kääntyvän laskuun muun muassa sen takia, että rikkailla on entistä enemmän vaikutus­valtaa politiikassa.

Aasian kasvun hän ennakoi jatkuvan rikkaita maita nopeampana, mikä kaventaa globaaleja tuloeroja.

Milanovic pohtii, miten tuloerot rikkaissa maissa kaventuisivat. Hän pitää pääoma­verotuksen nostamista hankalana globalisaation oloissa ilman eri maiden yhteis­työtä. Toisaalta hän kuitenkin ehdottaa varallisuus­erojen tasoittamista ja viittaa siinä yhteydessä Thomas Pikettyn esittämään korkeaan perintö­veroon. Milanovic tuntuu luottavan myös lisääntyvään koulutukseen ihmisten lähtökohta­erojen tasoittajana. 

Olli Savela

Olli Savela on kansan­talouden tilin­pidon asian­tuntija, joka on jäänyt eläkkeelle Tilastokeskuksesta.