Tuloerot kasvaneet myös 2000-luvulla Suomessa

Erikoistutkija Marja Riihelän ja tutkimusjohtaja, professori emeritus Matti Tuomalan osoittavat tuloerojen kasvaneen huomattavasti luultua enemmän artikkelissaan Talous & Yhteiskunta -lehdessä (1/2019).

Yleisesti käytetty suhteellinen Gini-kerroin ei heidän mukaansa ole huomioinut riittävästi ylimmän prosentin ja promillen kasvua.

Artikkelissa kiinnitetään myös huomiota suhteellisten ja absoluuttisten tulojen erilaisiin mittauksiin.

Yllä olevassa kuvassa näytetään tulojen suhteellinen kasvu. Vuodesta 1995 vuoteen 2007 tuloerot kasvoivat:

  • Alimman 20 prosentin tulot kasvoivat 15 prosenttia.  
  • Keskiluokan (20–80 %) tulot kasvoivat 36 prosenttia.
  • Ylin 1 prosentti kasvoi 158 prosenttia.

Vuoden 2007 jälkeen suhteellisten tuloerojen prosenttit näyttävät lähenevän toisiaan.

Mutta kun verrataan absoluuttisia eroja euromäärissä, niin saadaan konkreettisempi kuva. Siinä tuloerot eivät ole tasoittuneet vuoden 2007 jälkeen:

Tutkimusjohtaja Matti Tuomala on esittänyt 9.5. useita ehdotuksia tuloerojen kaventamiseksi veroreformilla kuten:

  • Siirtyminen yhtenäiseen progressiiviseen tuloverotukseen.
  • Se korjaisi samalla ongelmaa, jossa osinkoverotus ohjaa joidenkin yritysten resursseja reaalitoiminnasta rahoitusvarallisuuteen.
  • Perintö- ja lahjaveron pitäisi perustua kertymäperiaatteelle, jossa verotetaan pitkin elinkaarta saatuja lahjoja ja perintöjä. Tuomala kuvaa tarkemmin tätä periaatetta ensi syksynä ilmestyvässä kirjassaan Markkinat, valtio ja eriarvoisuus. (Vastapaino)

Lähteet: 
Erikoistutkija Marja Riihelä (VATT) ja tutkimusjohtaja, professori emeritus Matti Tuomalan (Tampereen yliopisto), Ovatko tuloerot Suomessa kasvaneet luultua enemmän?, Talous & Yhteiskunta (1/2019).

Matti Tuomalan esitelmäVuoden 1993 veroreformi käynnisti tulo – ja varallisuuserojen voimakkaan kasvun: Onko suunta käännettävissä? (Seppo Ylisen muistoseminaarissa 9.5.2019).

  • Mikael Kallavuo