maanantai, 30 maaliskuun, 2020

Tulevaisuustutkija Wilenius: elämme täysin erilaisessa maailmassa 10 vuoden päästä

Ekosysteemin kriisit ilmentävät, että jotain suurta on tapahtumassa ja ihmiset ovat havahtuneet siihen, sanoi professori Markku Wilenius Ylelle 4.8.

– Suuri herääminen on selvästi tapahtumassa. Se tulee vaikuttamaan tosi vahvasti kaikkeen meidän tekemiseen tulevaisuudessa. Kymmenen vuoden päästä olemme järjestäneet maailmamme aika lailla toisella tavalla, Wilenius ennakoi Ylelle.

Wilenius olettaa ilmastonmuutoksen torjumisen voivan auttaa moneen ongelmaan kuten köyhyysongelmaan ja vesipulaan.

Ketteränä Suomi voisi olla edelläkäviäjä monessa asiassa. Suomen pitäisi näyttää, miten lainsäädäntö, verotus ja toimintamallit julkisista hankinnoista lähtien tehdään ilmasto- ja ympäristötavoitteita tukien, Wilenius sanoi Ylelle.

Wilenius näkee merkittävän asennemuutoksen passiivisesta kuluttamisesta kohti mielekkyyden luomista. Ihmiset eivät enää vain odota, mitä maailma antaa vaan ovat alkaneet kiinnostua omasta panoksestaan maailman hyväksi.

Tulevaisuudentutkijana yli 20 vuotta toiminut Turun kauppakorkeakoulun professori Markku Wilenius on myös Rooman klubin jäsen.

VILLE HOIKKALA: SAAKO PÄIVI RÄSÄNEN TUOMION?

Päivi_Räsänen_(2015). Kuva: Wikipedia.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) twiitattua Pride-kulkueesta: ”…, jossa häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi”. Räsänen myös liitti twiittiinsa homoseksuaaleja tuomitsevan raamatun sitaatin. (17.6.19.)  

Voiko ex-puheenjohtaja Räsänen saada tuomion kiihotuksesta kansanryhmää vastaan? Sitä pitää mahdollisena lakimies Ville Hoikkala (sdp) Puheenvuorossaan (Uusi Suomi, 15.10.)

Päivi Räsänen on vedonnut sanan- ja uskonnonvapauteensa. Seurakunnan parissa raamatun siteeraaminen voi toki eri yhteyksissä Hoikkalan mukaan olla asianmukaista, mutta kun ammattipoliitikko julkisuudessa käyttää raamattua seksuaalisesti suuntautuneiden leimaamiseen, tulee hän vaaravyöhykkeelle.

Ammattipoliitikkona toimiva ”kansanedustaja on aina vaikeammassa lähtökohdassa kuin tavallinen ihminen – – Siksi poliittisesti aktiivisen henkilön tulee olla sanoissaan varovainen. Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Suomessa tuomituista henkilöistä merkittävä osa on ollut jollain tavalla politiikassa mukana”, Hoikkala kirjoittaa.”

Vaikka Raamatun siteeraamisesta ei aikaisemmin ole nostettu syytettä, niin Hoikkalan mielestä se ei tarkoita, etteikö sitä silti jossakin tilanteessa voida arvioida kiihotuksena kansanryhmää vastaan.

”Päivi Räsänen ei ole epäiltynä rikoksesta siksi, että tätä kysymystä koskeva laki olisi viime aikoina muuttunut.  Laintulkinta elää muuttuvien arvojen mukana, ja kielletyn ja sallitun raja määritellään esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja oikeudessa, Hoikkala kirjoittaa.

Rikoslain 11:10 § Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

DNA-testi: Aleksis Kiven isä ei ollutkaan aatelissukua

Todennäköisesti Albert Edelfeltin 1873 piirtämä kuva Aleksis Kivestä

Aatelinen Carl Henrik Adlercreutz auttoi niin monin tavoin Aleksis Kiven isää ja tämän perhettä, että syntyi huhuja aatelisperimästä. Aleksis Kiven isä pääsi muun muassa jo nuorena kouluun, jonka ansiosta hänestä tuli Nurmijärven kylän ainoa kirjoitustaitoinen asukas.

Isyyshuhut ovat pohdituttaneet myös Aleksis Kiven elämänkerta tutkijoita. Nyt geenitutkimus on tullut elämäkerturien avuksi, kun Y-kromosomin avulla on voitu jäljittää Aleksin Kiven isälinjaa hamaan esihistoriaan asti.

Syrjähypystä epäillyn Adlercreutzin suora jälkeläinen on nykyinen kansanedustaja Anders Adlercreutz. Häneltä otettu DNA-testi osoitti kiistatta, ettei hän ole mitään sukua Aleksis Kivelle.

DNA -testit otettiin myös Aleksis Kiven sukulaisten kahdelta miespuolisilta jälkeläisiltä. Tulokset vahvistivat heidän sukulaisuutensa ja poissulkivat Adlercreutzin perimän.

Nyt kun Aleksis Kiven isoäidin maine on lopultakin puhdistettu, niin elämäkerturit voivat keskittyneemmin kohdistaa tutkimuksensa nurmijärveläisen suutarin mökkiin etsiessään kirjallisen nerouden alkulähdettä.

Suomen kieli nähtävä ratkaisuna eikä ongelmana, kirjoittaa Sabanadesan

Rajkumar Sabanadesan tuli turvapaikanhakijana Suomeen, oppi kielen noin vuodessa ja toimii nyt yrittäjänä ja muutosjohtamisen konsulttina.

Hän on kirjoittanut Ylelle mainioita kolumneja.

Uusimmassa kolumnissaan hän kysyy, miksi erikoisasiantuntijat eivät halua tulla töihin Helsinkiin ja miksi korkeakouluissa opiskelevat ulkomaalaiset eivät jää Suomeen? (Yle, 5.5. )

Keskeisenä kotouttamisen ongelmana on nähty vaikeahko suomen kieli. Ratkaisuksi on ehdotettu englanninkielen yleistä lisäämistä ja englanninkielisten tutkintojen kasvattamista.

Mutta pelkällä englannilla ei kotoudu Suomen arkeen. Ei esimerkiksi ymmärrä koulun lähettämiä Wilma-viestejä eikä voi seurata monia tapahtumia suomenkielisessä mediassa, jolloin syvällisemmät siteet Suomen yhteiskuntaan eivät rakennu, Sabanadesan kirjoittaa.

Rajkumar Sabanadesan ehdottaa kotouttamisongelmaan ajattelutavan käännöstä.

”Suomen kieli ei ole ongelma, vaan ratkaisu. Investointi kielikoulutukseen on investointi tulevaisuuteen”, Sabanadesan kiteyttää.

Tarvitaan uudenlaista panostamista suomenkielen opettamiseen. Esimerkiksi tutkinto-opiskelijoille tulisi tarjota suomen kielen tehokoulutusta ensimmäisenä vuotena. Tällöin opiskelijat luovat opintojensa ohella monia uusia siteitä ja oppivat sanastoa, jolla voivat seurata suomalaista mediaa.

Sabanadesan ehdotus on mainio, sillä vaikka moni tutkinto-opiskelija edelleenkin muuttaisi valmistuttuaan pois, niin syvällisemmän suomen taidon avulla heillä säilyisi suurempi intressi edistää kulttuurisia ja kaupallisia kontakteja Suomeen.

Suomeen pysyvämmin jäävät kykenisivät sujuvamman suomen taitonsa avulla kasvattamaan kotoutumisjuuriaan useammalle yhteiskunnan alueelle.

ULKOASIANNEUVOS MATTI KÄÄRIÄINEN IHMETTELEE KYVYTTÖMYYTTÄ VASTATA PERUSSUOMALAISTEN KANNATUSNOUSUUN

Hieronymus BoschIn näkemys konsertista munankuoressa vuonna 1480.

Suurlähettiläänä Keniassa, Sambiassa ja Mosambikissa toiminut Matti Kääriäinen on hyvin suorapuheisesti kritisoinut kehitysyhteistyössä toteutettujen hankkeiden hyötyjä.

Tuoreessa Facebook-kirjoituksessaan (8.11.) hän hämmästelee nykyisten puolueiden kyvyttömyyttä vastata perussuomalaisten kannatusnousuun. Taustalla on Kääriäisen mukaan muutospelkoa ja tietämättömyydestä johtuvaa muutosvastarintaa.

Kääriäinen kannustaa puolueita hälventämään muutokseen liittyviä aika yksinkertaisia pelkoja seuraavasti:

1) Ilmastonmuutos on todellinen, mutta sitä ei tarvitse pelätä ja sen kanssa voidaan selvitä ilman elintason laskuakin, jos/kun siihen reagoidaan ajoissa ja oikealla tavalla.

2) Sähköautoja ei tarvitse pelätä ja vanhalla dieselautolla voi ajaa vielä vuosia. Sähköauto tulee kuitenkin olemaan parempi ja halvempikin liikkumistapa 5–10 vuoden sisällä.

3) Kasvisruokaa ei tarvitse pelätä vaan lihaa voi vielä kaikessa rauhassa syödä. Kasvisruoalle kannattaa kuitenkin antaa mahdollisuus, koska se on terveellisempää ja hyvin valmistettuna maukkaampaa kuin liharuoka. Lisäksi sillä on positiivinen vaikutus ilmaston muutokseen. Suomessa tuotettu kasvisruoka on myös maanviljelijöille hyvä ansaintamahdollisuus.

4) Maahanmuuttajia ei tarvitse pelätä, sillä me tulemme jatkossa tarvitsemaan yhä enemmän heitä oman väestörakenteemme takia. Heidän vaikutuksensa talouteen on tutkimusten mukaan pääasiassa positiivinen.

UUSKÄSITTEITÄ ÄLYPUHELINTEN SOSIAALISIIN ONGELMIIN

Kuvituskuva

Tuoreessa Sosiologia-lehdessä (3/2019) Sanna Raudaskoski, Eerik Mantere ja Satu Valtonen kertovat tutkimuksestaan, jossa selvitettiin, miten älypuhelin vaikuttaa kasvokkaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

He ovat luoneet kaksi uutta käsitettä kuvaamaan, miten älypuhelimen käyttö muokkaa vuorovaikutustilannetta.


1. Tahmea medialaite

”Älypuhelinta käyttävää henkilöä on hankala saada mukaan tai pitää mukana kasvokkaisessa keskustelussa. Hänen huomionsa ei helposti irtoa ’tahmeasta’ laitteesta tai se palaa siihen nopeasti takaisin.”

2. Sivustakatsojan pimento

Sivustakatsojan ”on vaikea tietää, mitä älypuhelimen käyttäjä pieniruutuisella laitteella tekee tai sitä, mitä, missä vaiheessa tekeminen on  ja onko hänen toimintaansa soveliasta keskeyttää.”

Tutkijoille kiitokset käsitteistä, jotka antavat arkipäivän harmistuttaville ilmiöille ymmärrettävät nimet.

Linkki artikkeliin: Älypuhelin ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen muuttuvat käytänteet

J.N.

GRETA THUNBERG: NYT ALKAA KOHTALOMME 2020-VUOSIKYMMEN

Greta Thunberg Euroopan parlamentissa, huhtikuussa 2019. Kuva: Wikimedia Commons.

Madridissa YK:n ilmastokokouksen täysistunnossa Greta Thunberg piti (11.12.) voimakkaan puheen, jossa syytti johtajia harhauttamisesta ja johtamisen puutteesta.

”Todellinen vaara on, kun poliitikot ja toimitusjohtajat antavat vaikutelman ikään kuin todellinen toiminta olisi käynnissä, eikä tosiasiassa lähes mitään ole tehty lukuun ottamatta viekasta tilinpitoa ja luovaa julkisuuden hallintaa”, Thunberg sanoo Democracy Now:n julkaisemassa videossa

Hiilidioksidia voidaan päästää enää alle 340 gigatonnia ilmakehään, jotta ilmasto ei lämpene yli 1,5 Celsius-asteen kriittisen rajan. Tällä rajalla on 67 prosentin mahdollisuus, että ei synny peruuttamattomia ketjureaktioita kuten jäätiköiden sulamista ja ikiroudan sulamista artiksella.

Nykyisellä päästötahdilla tuo raja tulee vastaan kahdeksassa vuodessa, Thunberg varoittaa.

2020-luku on kohtalon vuosikymmen

2020-luku määrittää tulevaisuutemme, Thunberg sanoi. Hänen mukaansa on yhä toivoa, mutta se ei tule hallituksista eikä yhtiöistä. Se tulee tavallisista ihmisistä, jotka ovat heräämässä:

”Todellisuudessa, kaikki historian suuret muutokset ovat tulleet ihmisistä. Meidän ei tarvitse odottaa. Voimme aloittaa muutokset juuri nyt. Me, ihmiset.”

Gretan puheen jälkeen lavalle tungeksi suuri joukko kansalaisaktivisteja turvamiesten estelyistä huolimatta. Aktivistit ympäröivät Thunbergin ja aloittivat positiivisen uhmakkaina yhteislaulun.

Muistisairaudet kasvussa, mutta niitä voidaan ehkäistä

Kuvituskuvan henkilöt eivät liity artikkeliin

Muistisairauteen sairastuneiden määrä on Suomessa lähes kaksinkertaistunut parissakymmenessä vuodessa 200 000 ikäihmiseen.

Maailmalla tautiin sairastuu 150 miljoona ihmistä viiden vuoden sisällä, arvioi UsAgainstAlzheimer’s-yhteisön perustaja ja pääsihteeri George Vradenburg Finladia-talossa pidetyssä korkeatasoisessa Silver Economy Forumissa. (HS, 10.7.)

Kokouksesta uutisoineen Helsingin Sanomien artikkelin mukaan Yhdysvalloissa alzheimerin aiheuttamat kustannukset arvioidaan 1–3 biljoonaksi dollariksi vuodessa. Kuitenkaan tautiin ei ole tartuttu tarvittavalla päättäväisyydellä, minkä Vradenburg uskoo johtuvan osittain siitä, että useimmat sairastuneet ovat naisia.

Ennaltaehkäisy on mahdollista

Suomalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima Finger-tutkimus on saavuttanut huomiota maailmalla osoittamalla, kuinka muistisairauksia on mahdollista ennaltaehkäistä. Muuttamalla elintapoja terveellisimmäksi voi hidastaa elimistön vanhenemista, jolloin muisti- ja ajattelutoiminta säilyy ja muistisairauden riski pienenee.

Tutkimusta johtava professori Miia Kivipelto toivoi ensimmäisten Finger-tulosten perusteella, että sairastumisen alkamista voisi siirtää 5–10 vuotta.

– On arvioitu, että siten muistisairaiden määrä maailmassa jopa puolittuisi. Se olisi jo todella iso asia, Kivipelto sanoi. 

THL laskee, että heikentyneen liikkumiskykyisten määrä saattaa kaksinkertaistua ja nousta ”400 000:een vuoteen 2044 mennessä, jos mitään ei tehdä”, sanoo Finger-tutkimuksen koordinaattori Tiia Ngandu. (THL, 11.3.19.) 

Viimeaikaisen Finger-tutkimuksen mukaan terveellisempien elintapojen avulla voidaan auttaa liikkumiskyvyn säilymistä. Kaksivuottta kestäneen elintapaneuvonnan aikana todettiin arjessa suoriutumisen pysyvän ennallaan, mikä tuki merkittävästi ikääntyvien selviytymistä.

Maailmallakin huomioitujen Finger-tutkimusten avulla olisi toivottavaa, että tehostettua elintapaneuvontaa aletaan antaa joka puolella Suomea. Sen tuomat säästöt ja inhimillisen hyvinvoinnin lisääntyminen voisivat olla huomattavia.

TAMPEREEN UUDEN WAU-YLIOPISTON KRIISIÄ KÄSITELLÄÄN SUOMEN KUVALEHDESSÄ

Tampereen Yliopiston kriisistä Suomen Kuvalehti julkaisi 11.10. laajan artikkelin, jonka otsikko on paljon puhuva:

”WAU! Tampereen korkeakoulut yhdistyivät. Syntyi yliopisto, jossa logot ja sloganit ratkaisevat ja opetusohjelmat ovat kateissa.”

Viime aikoina Tampereen yliopistoa on muokattu uusliberalistisella ja yrityshenkisellä otteella. Se muutettiin puoliväkisin vuonna 2017 säätiöyliopistoksi, jonka hallitukseen kuuluu nyt mm. Cargotecin omistaja, miljardööri Ilkka Herlin ja OP-ryhmän strategiajohtaja Pekka Puustinen.

Viime vuonna ex-rehtori Liisa Laakso sanoi Helsingin Sanomille säätiön johtosäännön olevan lainvastainen yliopiston silloisen hallituksen mielestä ja sen ”valmistelua on tehty salassa Tampereen yliopiston johdolta.” (HS, 7.2.18). Yliopiston henkilökunta marssi protesteksi ulos.

Konsistori on yliopiston korkein päättävä elin. Säätiön hallitus ”vahvisti valtaansa konsistorissa nimittämällä sille puheenjohtajan demokraattisten vaalien ohitse.” Nimityksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Akatemiatutkija Hanna Kuusela sai tutkimusryhmälleen 245 000 euron rahoituksen Tampereen korkeakoulufuusion ja kriisiytymisen tutkimiseen. Ryhmän tekemässä kyselyssä selvisi, että ”enemmistö nykyisen yliopiston henkilöstöstä pitää tärkeänä, että yliopistoyhteisö nimittää oman johtonsa itse suorilla vaaleilla. Henkilökunta myös haluaa jäseniään hallitukseen,” kirjoittaa SK.

Uusi rehtori Mari Walls aloitti elokuussa 2018. Aikaisemmassa työpaikassaan hän myllersi koko organisaation, veti läpi suuret irtisanomisneuvottelut. ”Tutkijoiden mukaan tyyli jatkuu Tampereella: Yliopiston johto toimii kuin rautanyrkki”, SK kirjoittaa.

Rehtori kutsui tutkijoita yrityselämän konsulttien vetämään kahteen viisituntiseen työpajaan, joissa heidät jaettiin leopardeihin, karhuihin ja kotkiin. Työpajassa syvennyttiin erityisesti ”Wau-kokemuksen luomiseen”.

Tutkijat kokevat pintapuolisella brändäyksellä peiteltävän lukuisia vakavia ongelmia. Brändejä tutkinut Katja Valaskivi sanoo artikkelissa, että jos brändi ei vastaa todellisuutta, niin se alkaa toimia itseään vastaan.

Nyt todellisuuden ja brändin ero on Tampereella valtava, Valaskivi sanoo artikkelissa.

Sakari Timonen: Anarkia, totalitarismi vai oikeusvaltio?

Juhannuksen jälkeen juristi ja suosittu blokisti ”uuninpankkopoika”  Sakari Timonen kirjoitti huomanneensa, kuinka lainsäädäntö koetaan nykyään sortona ja mielivaltana.

Esimerkkeinä Timonen mainitsee, kuinka poliisivoimin tukemana palokunta joutui sammuttamaan laittoman juhannuskokon, josta tunnettu professori valitti julkisuudessa. Perussuomalaisten nuorilta lakkautettiin tuki sen toimittua toistuvasti vastoin lain tarkoitusta, mikä sai puolueen varapuheenjohtajan uhkaamaan kostolla. Kirkon osallistuminen Pride-viikkoon sai Päivi Räsänen uhoamaan eroavansa kirkosta.

Lisäksi on ihmisiä, jotka vaativat pieneenkin rikkeeseen syyllistyneiden palauttamista kotimaahansa.

Timonen kannustaa miettimään, haluammeko elää oikeusvaltiossa vai vaihtoehtoisesti joko anarkiassa tai totalitarismissa:

Toinen vaihtoehto on sitten tietenkin, että jokainen tekee mitä haluaa viranomaisten puuttumatta asiaan. Tosin silloin ei enää puhuta oikeusvaltiosta eikä edes yhteiskunnasta, vaan anarkiasta ja vahvimman oikeudesta.

Eivät nämä oikeusvaltiota vastaan marisevat sitä halua, vaan he haluavat korvata nykyisen lainsäädännön omallaan. Sen noudattamista kyllä valvottaisiin ankarasti, kuten totalitarismissa aina tehdään.” (Sakari Timonen, 23.6.)